Van 15 september tot 15 oktober zamelde Welzijnszorg fondsen in om lokale organisaties te ondersteunen in de opvang, de eerste hulp en de integratie van vluchtelingen in onze samenleving. De recente vluchtelingenstromen zorgen voor heel wat extra mensen die hier, vaak zonder de nodige middelen, een veiliger bestaan willen opbouwen. Dank zij de steun van heel veel mensen kunnen 70 lokale initiatieven ondersteund worden.

Welke rechten nog te mobiliseren voor ernstig zieke vreemdelingen in België?

Al vele jaren worden er verschillende initiatieven genomen door actoren op het terrein - artsen, sociale begeleiders, juristen en advocaten - om het steeds strenger wordende beleid met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen in België aan de kaak te stellen.

Welzijnszorg ondersteunt lokale groepen en organisaties bij hun inspanningen om de vele recent aangekomen (oorlogs-)vluchtelingen en asielzoekers te onthalen.De recente berichtgeving over de vluchtelingenroutes en het onthaal hier in België heeft heel wat losgemaakt bij de Belgische bevolking. Vele mensen voelden zich aangesproken.  De recente golf van solidariteit met deze vluchtelingen is hartverwarmend.

Welzijnszorg kijkt al verder.

Om de vluchtelingen hier op te vangen, verwachten we veel van sociale organisaties en overheidsdiensten die wel ervaring en expertise hebben met de opvang van vluchtelingen. Via die organisaties en bestaande netwerken, kunnen we het beste meehelpen. Beweging.net heeft daarom deze hulpgids samengesteld, die mensen wegwijs maakt. Zo kunnen nieuwe initiatieven, vrijwilligers, giften, voedsel en kledij vlot de weg vinden naar de gespecialiseerde organisaties die op het terrein de opvangcrisis aanpakken. Want veel mensen willen iets doen, maar weten niet precies hoe en waar.

'De vluchtelingencrisis is een dringende wake up call voor het voeren van een ambitieuze vredespolitiek', schrijven Michel J. De Samblanx en Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen. Zestig miljoen mensen zijn anno 2015 op de vlucht: we beleven de grootste mondiale vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Pax Christi Vlaanderen voelt zich als vredesorganisatie sterk verbonden met burgers in fragiele conflictgebieden, en pleit voor grotere solidariteit met mensen die oorlog én armoede ontvluchten.

Op 8 september 2015 lanceerde Vredeswakes Langemark 2014-18 een affichecampagne ter ondersteuning van alle burgerinitiatieven die ondernomen worden voor vluchtelingen. Met de boodschap 'HUN vlucht is ook MIJN vlucht' kan ieder die dat wil zijn solidariteit tonen. De affiche wordt verspreid via digitale nieuwsbrieven, sociale media en internetfora. In een extra Nieuwsbrief van Vredeswakes staan ook 10 ORBIT-tips voor wie actie wil ondernemen én een oproep tot financiële steun aan organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen.

Nari is 13. Ze woont in de woestijn, in het noorden van Jordanië, vlak bij de grens met haar thuisland Syrië. In een kamp met tenten van doeken, zeilen en dekens, geschonken door mensen die wat verder wonen. Nari kan lezen en schrijven. Ze is intelligent en leert snel, maar gaat niet naar school. Al meer dan een jaar niet. Nari is één van de 12 miljoen Syriërs die op de vlucht zijn.

Caritas International lanceert, met de steun van de Belgische bisschoppen, een oproep aan solidaire huiseigenaars met de vraag hun woning of appartement te verhuren en zo het hoofd te bieden aan het tekort aan opvangplaatsen als gevolg van het groeiende aantal asielaanvragen. Caritas International werkt momenteel in versneld tempo aan de huisvesting van tientallen asielzoekers en zorgt daarbij ook voor de nodige sociale begeleiding.

We worden geconfronteerd met een vluchtelingen- en migratiecrisis, die zo complex en ruim is dat we er niet langer het overzicht over kunnen bewaren. Overal ontstaan er solidariteitsinitiatieven. Duizenden mensen willen helpen, willen 'iets' doen voor de vluchtelingen. Maar 'helpen' is niet zo simpel.

Gelukkig zijn er tal van organisaties die expertise hebben in één of ander facet van deze problematiek. Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede verbindt negen christelijke solidariteitsorganisaties, en brengt op die manier een indrukwekkende complementariteit van hulpverlening samen: van de eerste noodopvang tot de integratie in de samenleving, met alles wat daarbij komt kijken. 

Op deze pagina brengen we zoveel mogelijk informatie samen. Uit onze lidorganisaties en ook van andere organisaties en initiatieven. Op die manier proberen we mensen te helpen die 'willen helpen'... Aarzel niet om contact op te nemen met vragen of suggesties.

Afbeelding1 Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB