logo nrv

Rechtvaardigheid en Vrede

Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties werken samen in het netwerk aan gemeenschappelijke initiatieven. 

Meer...

WZZ campagne2019

Campagne Welzijnszorg
de startmomenten komen eraan

Eind september begint de lancering van de nieuwe campagne 'Samen solidair tegen Armoede' van Welzijnszorg.

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

 • Buurtmoestuin 'Jean Bulensland'
  De Jean Bulenswijk in Leuven telt 16 huizen. Achteraan het doodlopend straatje ligt een stuk grond braak dat stadseigendom is. Met alle buren samen delen we een droom. We plannen hier vanaf komende...

Gemeenten

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is een internationaal initiatief. Het brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken. Nieuwe ondertekenaars zeggen toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen.

Heeft ook jouw gemeente intussen het Burgemeestersconvenant ondertekend? Ontdek het hier. Vul de naam van je gemeente in, en klik op OK.

Dan is je gemeentebestuur allicht een interessante partner bij het realiseren van het klimaatplan van je groep. Heeft jouw gemeente intussen ook al een actieplan ingediend? Of is men nog bezig met het opstellen van het actieplan? In dat laatste geval, kan je zeker nog suggesties geven voor zaken die je gerealiseerd wil zien:

 • Voor heel wat groepen en parochies is de gemeente de eigenaar van de jeugdbewegingslokalen, ontmoetingscentra en vergaderplaatsen waar de groepsactiviteiten zich afspelen. Vraag zeker na aan je gemeentebestuur wat de plannen zijn voor het energiezuinig maken van het gebouw, het voorzien in een groene omgeving of het produceren van hernieuwbare energie via zonnepanelen of het verwarmen via warmtepompen. Belangrijk hierbij is ook de langetermijnplanning: gemeenten kunnen niet alles tegelijk realiseren, ze moeten hun investeringen plannen en budgetten voorzien op de begroting van een bepaald jaar.
 • Ook voor kerkfabrieken en centrale kerkbesturen is de dialoog met de gemeente belangrijk, in het kader van de langetermijnvisie voor parochiekerken.

Provincies

Alle Vlaamse provincies doen hun duit in het zakje, voeren een beleid om hun eigen C02-uitstoot te verminderen, en steunen diverse initiatieven op hun grondgebied. Een aantal organiseren ook jaarlijks een samenaankoop van zonnepanelen of groene stroom. Provincies stimuleren en begeleiden de gemeenten die aansluiten bij het Burgemeestersconvenant. De provincies zijn ook eigenaar van heel wat gebouwen waarin de bisdommen gehuisvest zijn. Voor hen zijn zij de gesprekspartner om ingrepen te doen aan de infrastructuur.

 • De provincie Limburg wil tegen 2020 30 procent van de CO2-uitstoot teruggeschroefd hebben, wil klimaatneutraal zijn tegen 2050 en daagde meteen alle 44 Limburgse gemeenten uit. Op www.limburgklimaatneutraal vind je een overzicht. Als vereniging kan je ook subsidies krijgen voor kleine duurzame projecten.
 • De provincie Vlaams-Brabant hoopt tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, organiseerde een succesvolle Vlaams-Brabantse klimaattop en riep al haar gemeenten op om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen; 59 gemeenten sprongen al op de kar waarvan 39 een goedgekeurd klimaatplan hebben. Ook hier kan je subsidies krijgen voor duurzame milieu- en klimaatprojecten.
 • De provincie Antwerpen wil tegen 2020 als organisatie klimaatneutraal zijn, neemt het voortouw in het adaptatiebeleid en behaalde in 2015 als eerste overheid in Vlaanderen de ISO 14001-norm voor haar milieumanagementsysteem.
 • De provincie Oost-Vlaanderen wil ook klimaatneutraal worden tegen 2050 en lanceerde de actie 'klimaatgezond Oost-Vlaanderen, te vinden op www.klimaatgezond.be. Daar vind je een aantal interessante initiatieven die ook voor jouw groep mogelijkheden bieden.
 • De provincie West-Vlaanderen wil in 2030 een CO2-neutrale organisatie zijn en wil naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie in 2050.
 • interessant is ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Zeeland. Oost- en West-Vlaanderen maakten ze een klimaateffectschetsboek dat de verwachte effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied in kaart brengt, en oplossinngen onderzoekt. Zeeland deed dat al eerder. 
 • Voor wie wil bouwen of renoveren zijn ook de Provinciale steunpunten voor duurzaam wonen en bouwen interessante startpunten.
 • Het Brussels Gewest voert eveneens een actief beleid rond energiemaatregelen, zowel voor energiebesparing als voor de productie van groene energie. Ook zij hebben een reeks steunmaatregelen.

 


klimaatnetwerk liggend spot

Klimaatnetwerk.be

Elke groep een klimaatplan.

meer...

Kalender

Vorige maand December 2019 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

Komende activiteiten

Geen evenementen

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px