1 september 2020: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

 

Download hier het aanbod voor liturgie, bezinning & gesprek voor de Scheppingsperiode 2020

 

 

 

Het aanbod:

Deze brochure is een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen,bruikbaar is gedurende de hele periode.
Rode draad is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’. De encycliek viert dit jaar zijn 5° verjaardag.

Naast hetgeen je in deze brochure vindt, is er nog een ruim extra aanbod op onze Laudato Si’-pagina’s.

 

Tips:

 • Stel tijdens de Scheppingsperiode de campagne van Ecokerk in de kijker, zowel in de vieringen als met andere activiteiten. Geef gedurende deze periode de affiche ‘Red hun toekomst. Klimaatplan.nu’ van Ecokerk een zichtbare plek in de kerk en in verenigingslokalen.

 • Vanzelfsprekend moedigen we gemeenschappen, groepen en parochies aan om op 1 september deel te nemen aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering aan die uitgewerkt werd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL. Deze is uiteraard ook bruikbaar op een ander moment.

 • Voor de zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens een gebed om ontferming, een gebedsintentie voor de voorbede en een bezinningstekst voor na de communie. Jan De Roeck zorgde tevens voor een actualisering bij de lezingen van elke zondag. Zij vormen bijzonder bruikbare ideeën voor de homilie.  

 • Activiteiten, aansluitend bij de zondagsviering
  Het aanbod biedt uitstekende kansen om ook aansluitend bij de zondagsviering nog een aantal activiteiten te plannen:

  • Plant een Laudato Si’-boom: ter gelegenheid van de 5° verjaardag van de encycliek Laudato Si’ nodigen we lokale groepen en gemeenschappen (parochies, bewegingen, scholen, congregaties…) uit om een fruit- of vruchtboom te planten op een publiek toegankelijke plaats, en om zo symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om de ecologische bekering ernstig te nemen, en om integrale ecologie als basis te nemen van hun handelen, vieren en spreken. Download onze handleiding en registreer je Laudato Si'-boom

  • Maak een eigen klimaatplan, op maat van de eigen werking. Doe mee, deel het op Klimaatplan.nu, en voeg zo je eigen verhaal toe aan de tientallen klimaatplannen die reeds online staan.

  • Maak gebruik van onze vernieuwde checklist, en maak je werking Laudato Si’-proof.

  • Organiseer een aperitief met lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.  Of maak er een heus aperitiefgesprek van, over het thema en de eco-initiatieven die de parochie of groep neemt in het kader van het eigen klimaatplan of het planten van de Laudato Si’-boom. 

  • Organiseer een eco-gezinswandeling, en bezoek interessante initiatieven in de buurt.

  • Werk samen met organisaties die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben. Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen.

 • Met het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je deze periode op diverse momenten en groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

 • Op 20 september is het ook Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit voor de zondagse liturgie. We dringen er op aan om aan te sluiten bij die campagne, en geen ‘concurrerende’ activiteiten te organiseren. Het spiritueel aanbod van Pax Christi zal te vinden zijn op www.paxchristi.be
 • 27 september is de Werelddag van de Migrant en Vluchteling, die dit jaar in de katholieke parochies wereldwijd voor het eerst op de laatste zondag van september wordt gehouden. We leggen hier ook de link met de vele klimaatontheemden.

 

 

Wat is de Scheppingsperiode?

 • De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.
 • In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu.
 • De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen.
 • Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd.
 • In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

Ecokerk logo 144px

We hebben nog 10 jaar om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te halveren en de temperatuurlimiet van 1,5 °C binnen bereik te houden.

Ecokerk eist van onze politici een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan om dit te realiseren en onze toekomst klimaatveilig te maken

We roepen daarnaast alle groepen op om een eigen klimaatplan te maken en het te delen op Klimaatnetwerk.

Door onze gebouwen en onze werking klimaatneutraal te maken, scheppen we toekomst voor de komende generaties, met resprect voor de aarde en al wat leeft. 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px