1 september 2019: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

 

Download hier het aanbod voor de Scheppingsperiode 2019

 

 

 

Het aanbod:

In deze brochure krijg je een aanbod dat bruikbaar is gedurende de hele periode. Hierdoor is ze ook een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen.
Rode draad doorheen heel het aanbod, is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

 • Het zou goed zijn om gedurende deze periode de affiche ‘Red hun toekomst. Klimaatplan.nu’ van Ecokerk een zichtbare plek te geven in de kerk.
 • We stellen voor om tijdens de Scheppingsperiode de campagne van Ecokerk in de kijker te zetten, zowel in de vieringen als met andere activiteiten.
 • Vanzelfsprekend willen we gemeenschappen, groepen en parochies aanmoedigen om op 1 september deel te nemen aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering aan die uitgewerkt werd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL. Deze is uiteraard ook bruikbaar op een ander moment.
 • Dit jaar is 1 september ook een zondag. Een ideaal moment om in de zondagsliturgie het scheppingsthema een prominente plaats te geven. In deze brochure vind je ook de viering en de homilie die door ICL is uitgewerkt.
 • Voor de andere zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens een gebed om ontferming, een gebedsintentie voor de voorbede en een bezinningstekst voor na de communie.  Daarnaast kan je ook gebruik maken van de andere bouwstenen die we aanbieden.
 • Activiteiten, aansluitend bij de zondagsviering
  Het aanbod biedt uitstekende kansen om ook aansluitend bij de zondagsviering nog een aantal activiteiten te plannen:
  • Organiseer een aperitief met lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.
  • Of maak er een heus aperitiefgesprek van, over het thema en de eco-initiatieven die de parochie of groep neemt in het kader van het eigen klimaatplan 
  • Organiseer een eco-gezinswandeling, en bezoek interessante initiatieven in de buurt.
  • Werk samen met organisaties die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben.
   Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen. Zo start de Interdiocesane Jeugddienst IJD met een werkjaar “De achtste dag” waarin de schepping centraal staat
 • Met het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je deze periode op diverse momenten en groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.
 • Evident nodigen we alle groepen uit om een eigen klimaatplan te maken, op maat van de eigen werking. Doe mee, deel het op Klimaatplan.nu, en voeg zo je eigen verhaal toe aan de tientallen klimaatplannen die reeds online staan.
 • Op 22 september is het ook Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit voor de zondagse liturgie. We dringen er op aan om aan te sluiten bij die campagne, en geen ‘concurrerende’ activiteiten te organiseren. Het spiritueel aanbod van Pax Christi zal te vinden zijn op www.paxchristi.be/bezinning2019

 

 

Wat is de Scheppingsperiode?

 • De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.
 • In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu.
 • De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen.
 • Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd.
 • In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

We hebben nog 10 jaar om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te halveren en de temperatuurlimiet van 1,5 °C binnen bereik te houden.

Ecokerk eist van onze politici een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan om dit te realiseren en onze toekomst klimaatveilig te maken

We roepen daarnaast alle groepen op om een eigen klimaatplan te maken en het te delen op Klimaatnetwerk.

Door onze gebouwen en onze werking klimaatneutraal te maken, scheppen we toekomst voor de komende generaties, met resprect voor de aarde en al wat leeft. 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw