50 jaar Populorum Progressio

14 tot 16 november 2016, Leuven


Het colloquium herdenkt de betekenis van ontwikkeling in onze samenleving vandaag. 50 jaar geleden leverde Populorum Progressio een belangrijke bijdrage aan het debat rond ontwikkeling.

In tegenstelling tot een reductie van het begrip ontwikkeling tot economische vooruitgang, benadrukte Populorum Progressio het idee van integrale ontwikkeling, verstaan als de ontwikkeling van alle mensen en de gehele menselijke persoon.

In het bewust zijn van het multidimensionele karakter van het concept van ontwikkeling, analyseren we het concept vanuit vier verschillende invalshoeken: economie, ecologie, gender en religie.De sprekers op het congres worden uitgenodigd om in hun bijdrage te refereren naar de maatschappelijke positie van waaruit zij spreken, zodat ook het contextuele karakter van het begrip ontwikkeling zichtbaar wordt.

Verschillende vragen worden behandeld:   

- hoe herdenken we het kritische debat omtrent ontwikkeling vanuit een economisch perspectief?
- wat is de impact van klimaatverandering en ecologische problemen op ontwikkeling?
- in welk opzicht zijn klassieke benaderingen van het concept ontwikkeling niet gender-rechtvaardig en wat zijn alternatieven?
- wat is de rol die religie kan spelen in het denken rond ontwikkeling?

Sprekers zijn ondermeer: Luis Martinez Andrade (Mexico), Brenda Bartelink (Nederland), Agnes Brazal (Filippijnen) , Carlos Corredor Jimenez (Colombia), Sévérine Deneulin (België/UK), Namsoon Kang (Zuid-Korea/USA) Philippe Lamberts (België), Walter Lesch (België), Cécile Renouard (Frankrijk), Pablo Solon (Bolivië), Ellen Van Stichel (België), Augusto Zampini (Argentinië/UK).

Het congres wordt georganiseerd door KU Leuven, UCL, Lumen Vitae, Missio en NRV.

Hier vindt u het volledige programma.

Inschrijvingsmogelijkheid en biografieën van sprekers zijn hier te vinden.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px