klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

laudatosiweek

5 jaar Laudato Si' - 16-24 mei 2020

Neem deel aan de online activiteit van Ecokerk op 22/05

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • Gents Milieufront - project Wij(k)water
    Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit...

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid roept de Belgische politiek op om eindelijk de knoop door te hakken in het ‘burden sharing’-verhaal dat al sinds 2009 aansleept.

Volgende maandag (18/5) zitten afgevaardigden van de vier regeringen voor de zoveelste keer samen in een poging om de Europese verplichtingen op vlak van klimaat- en energiedoelstellingen over de verschillende bevoegdheden te verdelen.

Dat lukt al meer dan 5 jaar niet, terwijl de doelstellingen wel in de periode 2013-2020 te bereiken zijn.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat bestaat uit vakbonden, milieuorganisaties en ontwikkelingsngo’s, vindt de besluiteloosheid Belgisch surrealistisch en publiceert daarom een cartoon op de websites van alle deelnemende organisaties. “Burden sharing wordt voor de gelegenheid herdoopt in Urgent sharing”, klinkt het.

Maandag 18 mei komen de kabinetten van de vier Belgische ministers voor klimaat samen om de onderhandelingen over een intra-Belgisch akkoord rond ‘burden sharing’ te hervatten en de klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 te verdelen.

Op de agenda: de regionale en federale doelstellingen voor emissiereducties en hernieuwbare energie, de verdeling van de inkomsten (meer dan 212 miljoen euro) van het Europese Emissions Trading System (ETS) en de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering. Deze ‘burden sharing’ wordt als prioritair beschouwd door onze 4 overheden, maar toch komt men niet tot een akkoord.

Oproep

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid roept op om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen in dit essentiële dossier met het oog op een gecoördineerd en doeltreffend Belgisch klimaatbeleid.

Het doopt “burden sharing” om tot “Urgent Sharing” en publiceert een cartoon van de ministers op de websites van de deelnemende organisaties. (©Yakana).

"De situatie is immers surrealistisch. Terwijl de internationale gemeenschap zich actief voorbereidt op post-2020, blijft België gevangen in haar verplichtingen van het verleden. We vragen aan onze ministers om deze situatie zo snel mogelijk recht te zetten. De voordelen voor de hele samenleving zijn duidelijk " vertelt Véronique Rigot, coördinatrice van het Platform Klimaatrechtvaardigheid.

Onontbeerlijk

Een akkoord over de intra-Belgische verdeling geeft expliciet aan welke inspanningen verwacht worden per regio en op federaal vlak. Een dergelijk akkoord is onontbeerlijk voor de samenleving en zal investeringen in de energie-transitie faciliteren. Bovendien zal het de omschakeling naar een duurzame, koolstofarme maatschappij en de creatie van groene jobs aanmoedigen.

Daarnaast zal dit akkoord toelaten om de actuele en toekomstige inkomsten uit de verkoop van emissierechten te verdelen. Deze som van meer dan 212 miljoen euro (eind 2014) staat momenteel geblokkeerd op een rekening. Het zou echter perfect bruikbaar zijn om het interne (hulp aan huishoudens, steun aan het werkgelegenheidsbeleid) zowel als het internationale (bijdragen aan internationale klimaatfinanciering voor het bijstaan van bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering) klimaat- en energiebeleid kunnen ondersteunen.

« We willen onze ministers wakker schudden. Het gaat ten slotte slechts om een formaliteit tussen ministers die een bevoegdheid delen. Het gebrek aan politieke visie hypothekeert ons energiebeleid en een rechtvaardige economische transitie naar een duurzame, koolstofarme samenleving, maar ook onze engagementen voor internationale financiering » legt Joeri Thijs van Greenpeace uit.

De intra-Belgische verdeling van de klimaatdoelstellingen moest in feite al opgehelderd zijn tijdens de vorige legislatuur. Het gaat immers om de doelstellingen van het Europees energie-klimaatpakket voor 2020.

Ondertussen heeft de Europese Unie al haar doelstellingen voor 2030 vastgelegd. Tijdens de klimaatconferentie in Lima afgelopen december werd België al op de vingers getikt voor haar gebrek aan respons op de internationale financieringsengagementen.

Download hier de achtergrondtekst

Over het Platform Klimaatrechtvaardigheid

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en met ADG, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk Delen, Beweging.net, ACLVB-CGSLB, ACV-CSC, Climate Express, EcoKerk, Entraide et Fraternité, ABVV-FGTB, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Natuurpunt, Oxfam-Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vredeseilanden en WWF.

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px