Ecokerk is uitermate gelukkig met de totaalvisie en de 'integrale ecologie' van de nieuwe encycliek Laudato Si'. Bij ons tienjarig jubileum leest het pauselijk document als een bevestiging van ons werk, en als een inspirerende programmaverklaring voor de jaren die komen.

Tien jaar geleden, in 2005, werd Ecokerk opgericht, op initiatief van de Belgische Bisschoppen. Ecokerk legt de band tussen ecologie, de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk. We ontwikkelen een aanbod, nemen deel aan het maatschappelijk debat en richten ons tot politici met beleidsvoorstellen. Ingebed in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en de negen solidariteitsorganisaties die er lid van zijn, zien we de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede als behorend tot één geheel. Ecologie is daardoor ook bij ons niet ‘los verkrijgbaar’, maar staat altijd in relatie met de strijd tegen armoede en onrecht. Wij herkennen de totaalvisie en de logica die de paus in de encycliek hanteert dus zeer goed.

Onze lopende actie 'Het klimaat verandert ook mij' verbindt lokale en individuele inspanningen van mensen en hun organisaties met het nationaal en wereldwijd politiek werk. 

Mensen getuigen over hun bereidheid om actie te ondernemen en te sleutelen aan hun eigen levensstijl. Ze gaan zich anders verplaatsen, voeden of verwarmen. Ze gaan anders consumeren, vinden de weg naar de deel- en geefeconomie en verminderen hun verbruik van materiaal en energie. Ze nemen groene initiatieven in hun parochie, school, organisaties of bedrijf. Velen ervaren dit leven met een kleinere voetafdruk als een positieve verandering, een groei in levenskwaliteit. Ook voor hen is deze encycliek een opsteker.

Deze getuigenissen tonen ook aan dat er in Vlaanderen een groot en groeiend draagvlak bestaat voor de ecologische bekering waar Franciscus voor pleit, en voor de politieke keuzes die in de komende maanden gemaakt moeten worden voor een duurzame ontwikkeling en voor een ambitieus, bindend en rechtvaardig klimaatakkoord. We zullen deze verhalen dan ook bundelen, en aan onze politici overhandigen, samen met het politiek dossier van de christelijke solidariteitsorganisties en hun internationale netwerken.

 

Op 18 juni werd de encycliek voorgesteld door de bisschoppen Luc Van Looy en Jean-Pierre Delville, samen met de professoren Jacques Haers en Jean-Pascal van Yperseele.

Download de integrale tekst van de encycliek (Engelstalig)

Download de tekst van Mgr Luc Van Looy op de voorstelling van de encycliek 

Download de tekst van prof. Jacques Haers op de voorstelling van de encycliek