klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

laudatosiweek

5 jaar Laudato Si' - 16-24 mei 2020

Neem deel aan de online activiteit van Ecokerk op 22/05

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • Gents Milieufront - project Wij(k)water
    Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit...

Op 26 oktober lanceerden de voorzitters van de Continentale Associaties van Bisschoppenconferenties een bijzonder dwingende oproep. De oproep is gericht aan de onderhandelende partijen en regeringsleiders die momenteel sleutelen aan een nieuw internationaal klimaatakkoord. Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs zou dit akkoord unaniem goedgekeurd moeten worden.

De oproep van de kerkleiders aan de onderhandelaars van de COP21 ondersteunt het belang van de encycliek van paus Franciscus over het klimaat “Laudato Si”. De ondertekenaars stellen zich op dezelfde lijn als paus Franciscus door heel nadrukkelijk op te roepen tot een grote doorbraak in Parijs: een rechtvaardig en juridisch bindend klimaatakkoord dat een werkelijke omslag bewerkstelligt.

Bindend en baanbrekend klimaatakkoord noodzakelijk

De tekst is een krachtige oproep om te werken aan een rechtvaardig, juridische bindend en baanbrekend klimaatakkoord. Het algemeen belang moet primeren op de nationale belangen om zo onze aarde en zijn bewoners te beschermen. De algemene temperatuurstijging moet beperkt worden om klimaatcatastrofes te vermijden, in het bijzonder bij de meest kwetsbare gemeenschappen. Steunend op wetenschappelijk onderzoek erkennen de religieuze leiders dat vooral de eenzijdige keuze voor fossiele brandstoffen de oorzaak is voor de snelle klimaatopwarming. Daarom is het niet alleen noodzakelijk om de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen te beperken, maar om definitief afscheid te nemen van het tijdperk van fossiele brandstoffen.

Klimaat is gemeenschappelijk goed

Zoals paus Franciscus in ‘Laudato Si’ schrijft, is het klimaat een gemeenschappelijk goed, van allen, voor allen. De aftakeling ervan daagt ons uit om onze begrippen ‘groei’ en ‘vooruitgang’ te herdefiniëren en na te denken over onze levensstijl. De Kerk stelt wereldwijd vast hoe de klimaatopwarming de kwetsbare gemeenschappen en volkeren bijzonder hard treft. De bisschoppen beklemtonen dat de rijke landen die het meeste energie produceren en verbruiken, een grotere verantwoordelijkheid dragen dan de armere landen. Daarom vragen de ondertekenaars om de sociale rechtvaardigheid een centrale plaats te geven.

Lees de originele oproep (Engels)

Lees de Nederlandse vertaling van de oproep 

Foto's van de persconferentie en de ondertekening van de oproep

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px