Op 26 oktober lanceerden de voorzitters van de Continentale Associaties van Bisschoppenconferenties een bijzonder dwingende oproep. De oproep is gericht aan de onderhandelende partijen en regeringsleiders die momenteel sleutelen aan een nieuw internationaal klimaatakkoord. Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs zou dit akkoord unaniem goedgekeurd moeten worden.

De oproep van de kerkleiders aan de onderhandelaars van de COP21 ondersteunt het belang van de encycliek van paus Franciscus over het klimaat “Laudato Si”. De ondertekenaars stellen zich op dezelfde lijn als paus Franciscus door heel nadrukkelijk op te roepen tot een grote doorbraak in Parijs: een rechtvaardig en juridisch bindend klimaatakkoord dat een werkelijke omslag bewerkstelligt.

Bindend en baanbrekend klimaatakkoord noodzakelijk

De tekst is een krachtige oproep om te werken aan een rechtvaardig, juridische bindend en baanbrekend klimaatakkoord. Het algemeen belang moet primeren op de nationale belangen om zo onze aarde en zijn bewoners te beschermen. De algemene temperatuurstijging moet beperkt worden om klimaatcatastrofes te vermijden, in het bijzonder bij de meest kwetsbare gemeenschappen. Steunend op wetenschappelijk onderzoek erkennen de religieuze leiders dat vooral de eenzijdige keuze voor fossiele brandstoffen de oorzaak is voor de snelle klimaatopwarming. Daarom is het niet alleen noodzakelijk om de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen te beperken, maar om definitief afscheid te nemen van het tijdperk van fossiele brandstoffen.

Klimaat is gemeenschappelijk goed

Zoals paus Franciscus in ‘Laudato Si’ schrijft, is het klimaat een gemeenschappelijk goed, van allen, voor allen. De aftakeling ervan daagt ons uit om onze begrippen ‘groei’ en ‘vooruitgang’ te herdefiniëren en na te denken over onze levensstijl. De Kerk stelt wereldwijd vast hoe de klimaatopwarming de kwetsbare gemeenschappen en volkeren bijzonder hard treft. De bisschoppen beklemtonen dat de rijke landen die het meeste energie produceren en verbruiken, een grotere verantwoordelijkheid dragen dan de armere landen. Daarom vragen de ondertekenaars om de sociale rechtvaardigheid een centrale plaats te geven.

Lees de originele oproep (Engels)

Lees de Nederlandse vertaling van de oproep 

Foto's van de persconferentie en de ondertekening van de oproep