Op 18 juni zal het één jaar geleden zijn dat paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si' voorstelde. De weerklank was ongezien, de invloed op ondermeer het klimaatdebat en het Akkoord van Parijs onbetwistbaar. De inhoud van de encycliek wordt nog steeds druk besproken op talrijke bijeenkomsten, en nodigt uit tot actie en het herijken van onze kijk en onze levensstijl.


De authentieke menselijkheid die oproept tot een nieuwe synthese lijkt midden de technologische beschaving te wonen, bijna onmerkbaar, zoals de mist die onder de gesloten deur binnendringt. Zou het een permanente belofte kunnen zijn die, niettegenstaande alles, tot bloei komt als koppige weerstand van het authentieke? (Laudato Si’ 112)

De actualiteit inzake de thema's van gerechtigheid, vrede en ecologie bewijzen dat de betekenis en het belang van dit kerkelijk document nog groeit. Voor zoveel organisaties is bovenstaand citaat daarbij een bemoediging en een bevestiging van hun werk. De 'koppige weerstand van het authentieke' is wat ons ten diepste drijft.

CIDSE, het internationaal netwerk van solidariteitsorganisaties waar ook Broederlijk Delen toe behoort, vroeg enkele opmerkelijke mensen om een reactie. Je vindt ze terug in onderstaande filmpjes (Nederlands ondertiteld)

 

Jean-Pascal Van Ypersele, prof aan de UCL en oud-ondervoorzitter van het IPCC

 

Harjeet Singh, klimaatspecialist bij Action Aid international 

 

Patrizia Toia, Italiaans Europarlementslid voor de Sociaal-Democraten

 

Céline Deville, studente en lid van het jongerencollectief Alter'Actifs