klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

laudatosiweek

5 jaar Laudato Si' - 16-24 mei 2020

Neem deel aan de online activiteit van Ecokerk op 22/05

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • Gents Milieufront - project Wij(k)water
    Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit...

Is uw investeringsplan ook een klimaatplan?


Weten we waar ons geld aan het werk is? En waarvoor? En voor wie?
Houdt het de economie van gisteren in stand?
Of ondersteunt het de sectoren van de toekomst?

Het waren de uitgangsvragen waarmee Ecokerk en Oikocredit op 13 mei 2017 stemmen uit christelijke organisaties en de klimaatbeweging samenbrachten op een symposium.

 

Met dit symposium sloten Oikocredit en Ecokerk zich aan bij een geheel van internationale  campagnes, zoals die van de divestment-beweging, de Klimaatcoalitie en de Global Catholic Climate Movement.
Karel Malfliet (Ecokerk) schetste inleidend het kader. Download presentatie Karel Malfliet


Van droom naar daad

Vervolgens schetste David Ten Kroode, Renewable Energy Manager bij Oikocredit, de achtergrond bij de investeringen die Oikocredit doet in hernieuwbare energie in het Zuiden. Hij illustreerde het met tekst en uitleg over enkele concrete projecten die door Oikocredit gesteund worden. Download de presentatie van David Ten Kroode


Debat

symposium2Na de pauze kwamen diverse vertegenwoordigers uit het middenveld, christelijke organisaties en de klimaatbeweging met elkaar aan bod. Laurien Spruyt (Klimaatcoalitie), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Rob van Drimmelen (Verenigde Protestantse Kerk in België en Wereldraad van Kerken), Johan Elsen (Oikocredit) en pater Paul Verbeke (Missionarissen van Scheut) gingen in gesprek over desinvesteren in fossiele brandstoffen en duurzaam en ethisch investeren. Het geheel werd gemodereerd door Alma De Walssche (MO*).

Download het document met investeringsbeleid van de Wereldraad van Kerken 
Ga naar Bankroute.be, de actie van de Klimaatcoalitie


Achtergrond

In het Akkoord van Parijs engageerden de wereldleiders zich om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde “flink onder de 2°C te houden, met inspanningen om 1,5°C als streefdoel te bereiken”. Dit engagement luidt het einde in van het gebruik van fossiele brandstoffen, de grootste oorzaak van de klimaatverandering.

De groeiende internationale divestment-beweging ijvert voor het terugtrekken van investeringen uit fossiele brandstoffen en het geld te herinvesteren in een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving.

Veel christelijke organisaties en instellingen hebben al een lange traditie van ethisch bankieren. Geïnspireerd door de oproep tot actie in de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus, denken ze vandaag na over de economische activiteiten waarin hun geld geïnvesteerd wordt. Ook de internationale zakenwereld is al een tijdje bezig analyses te maken en investeringen in fossiele energie af te stoten. En de overheden volgen deze trend. In Ierland besliste het parlement op 27 januari om het eerste land te worden dat volledig desinvesteert uit de fossiele sector. Lees meer

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px