Persbericht Platform Klimaatrechtvaardigheid:
Trage vooruitgang op COP23, België moet nu een versnelling hoger schakelen

Vandaag, vrijdag 17 november, sluit de klimaattop in Bonn af. De top boekte enkele resultaten: de lancering van een Talanoa Dialogue, een werkgroep over landbouw, een genderactieplan, een platform voor inheemse bevolkingsgroepen en een alliantie om uit steenkool te stappen. Toch is, voor het Platform Klimaatrechtvaardigheid - waar Ecokerk lid van is- het resultaat van de COP23 niet voldoende op het vlak van klimaatambitie en internationale solidariteit met de meest kwetsbare landen. Vooral inzake financiering voor ‘loss and damage’ schiet de top tekort.

Voor de organisaties van het Platform Klimaatrechtvaardigheid die deelnamen aan COP23, gingen de onderhandelingen te traag vooruit. We hebben de volgende belangrijke aanbevelingen voor België, dat in 2018 de inspanningen moet verhogen en in het bijzonder een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 moet ontwerpen:

  • Ambitie: “We vragen België om net zoals Nederland aan Europa te vragen de ambitie te verhogen naar 55% uitstootreductie in 2030. Vanaf nu moeten concrete maatregelen afgesproken worden om volledige decarbonisatie te bereiken in 2050. De verschillende beleidsniveaus moeten samenwerken om dat te bereiken.”
  • Internationale solidariteit: “We vragen België om een bijkomend en stijgend engagement voor de internationale klimaatfinanciering aan te kondigen tijdens de One Planet Summit georganiseerd door Frans president Macron op 12 december.”
  • Rechtvaardige transitie: “We vragen België om op alle beleidsniveaus en zonder vertraging een nationaal, participatief debat te lanceren voor de operationalisering van de rechtvaardige transitie in België, zoals aanbevolen door de Internationale Arbeidsorganisatie.”
  • Educatie: “We vragen België om het belang van onderwijs en sensibilisering in de strijd tegen klimaatverandering te erkennen en deel te nemen aan de voorbereiding van de workshop die hierover zal plaatsvinden tijdens de volgende onderhandelingssessie in mei.”

Lien Vandamme, 11.11.11, coördinatrice van het Platform Klimaatrechtvaardigheid
Julie Vandenberghe, WWF
Bert De Wel, ACV
Herlinde Baeyens, Vlaamse Jeugdraad