klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

laudatosiweek

5 jaar Laudato Si' - 16-24 mei 2020

Neem deel aan de online activiteit van Ecokerk op 22/05

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • Gents Milieufront - project Wij(k)water
    Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit...

Persbericht

Ecokerk is een door de Belgische bisschoppen opgerichte deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV), een netwerk van Broederlijk Delen, Caritas International, Caritas Vlaanderen, Missio, Orbit, Pax Christi, Present Caritas Vrijwilligerswerk, Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

De Raad van bestuur van het NRV benoemde Bart Bode, directeur van de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA, tot voorzitter van Ecokerk. Dit in opvolging van Maria Verwimp die eind 2017 haar mandaat beëindigde.


Aan de wieg van Ecokerk

BartBodeSinds 2009 was Bart Bode Algemeen Directeur van ODE, de Organisatie Duurzame Energie.
Voorheen werkte hij als Algemeen Secretaris van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en diensthoofd van de studiedienst van Broederlijk Delen op een aantal internationale dossiers: schuldenlast, financiële speculatie, internationale handel en duurzame ontwikkeling. Bode was in die hoedanigheid gedurende 8 jaar lid van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling en woonde diverse internationale conferenties rond duurzame ontwikkeling bij. In die functies stond hij ook mee aan de wieg van Ecokerk.

De laatste jaren werkte Bart Bode, naast zijn functie als Algemeen Directeur van ODE, ook op beleidsdossiers inzake windenergie.
Sinds juni 2016 is hij voltijds directeur van de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA. Bij ODE werd hij als Algemeen Directeur opgevolgd door Bram Claeys. Op Europees niveau maakt Bart Bode deel uit van een aantal werkgroepen bij WindEurope (de Europese organisatie voor windenergie), waaronder de Task Force Sustainability die werkt rond windenergie en circulaire economie.

Luk De Geest, voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, is blij dat Bart Bode het voorzitterschap van Ecokerk als vrijwilligersopdracht aanvaardt: "met zijn ervaring en bekendheid met zowel de werking van het NRV als Ecokerk, het politiek werk en de sectoren van duurzame energie en duurzame ontwikkeling, betekent zijn engagement een belangrijke versterking van onze werking."

Bart Bode ziet zijn voorzitterschap als een kans om zijn sociaal engagement verder uit te diepen: "Ecologie is bij Ecokerk niet ‘los verkrijgbaar’, maar staat altijd in relatie met de strijd tegen armoede en onrecht. Dat is wat paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si' samenvattend ‘integrale ecologie’ noemt. Met Laudato Si’ hebben we ook een uniek instrument om met een eigen inbreng de dialoog en de samenwerking met de ruimere samenleving aan te gaan. Met geloofwaardige initiatieven kunnen we als kerk een enorm impact hebben en trendsetters zijn in de transitie naar een ecologisch en sociaal rechtvaardige wereld."

 

Klimaatnetwerk.be - Elke groep een klimaatplan

Als voorzitter ziet Bart Bode een belangrijke hefboom in de lopende campagne 'Klimaatnetwerk.be - Elke groep een klimaatplan'. Nu al gingen honderden verenigingen, scholen, instellingen, congregaties, parochies, en organisaties in op de oproep van Ecokerk om een eigen klimaatplan te maken en dit de komende jaren ook stapsgewijs uit te voeren.

Samen met Oikocredit lanceert Ecokerk ook een nieuwe oproep naar organisaties om -als onderdeel van het klimaatplan- de financiële reserves niet langer te investeren in fossiele brandstoffen, maar in projecten van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie. Eerder beslisten de Belgische bisschoppenconferentie en een 12-tal met de kerk verbonden organisaties al om op deze oproep in te gaan.

 

Lees ook de bijdrage van Maria Verwimp voor 'Het klimaat verandert ook mij'

Lees ook de bijdrage van Bart Bode voor 'Het klimaat verandert ook mij'

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px