klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

laudatosiweek

5 jaar Laudato Si' - 16-24 mei 2020

Neem deel aan de online activiteit van Ecokerk op 22/05

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • Gents Milieufront - project Wij(k)water
    Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit...

Op het einde van de top in Madrid is het duidelijk: er gaapt een grote kloof tussen de roep van wetenschappers en de miljoenen mensen op straat en het ritme van de onderhandelingen. Na recordbrekende overuren eindigde de COP25 in de loop van zondag. De Klimaatcoalitie aanvaardt het gebrek aan concrete engagementen van de grootste vervuilers niet en vraagt België dan ook om de urgentie en de uitdaging van de klimaatcrisis serieus te nemen. Het jaar 2020 wordt cruciaal.

Terwijl de klimaatcrisis steeds vaker toeslaat, werden de bezorgdheden van kwetsbare landen niet gehoord. Na moeizame en sterk gepolariseerde gesprekken over klimaatschade, blinkt het gevonden compromis uit in vaagheid. Het resultaat biedt amper antwoord op de noden van de kwetsbare landen. "De klimaatcrisis treft nu al miljoenen mensen. De armste landen mogen niet opdraaien voor de kosten van een crisis die ze niet veroorzaakt hebben. Extra financiering is cruciaal." zegt de Klimaatcoalitie. Een lichtpunt van deze top was dan weer de goedkeuring van een gender actieplan.

De besprekingen over de internationale koolstofmarkten worden opnieuw uitgesteld. Gezien de grote boekhoudkundige creativiteit en ontluisterende voorstellen van een aantal landen, is dit vrij goed nieuws. "Enkele voorstellen die in Madrid op tafel lagen, dreigden ertoe te leiden dat landen op papier in lijn zouden kunnen zijn met het Akkoord van Parijs, zonder dat de uitstoot echt vermindert." zeggen de organisaties. Bovendien gaf de voorgestelde tekst onvoldoende garanties op respect voor mensenrechten. Het is daarom belangrijk dat België samen met een 30-tal andere landen een verklaring ondertekende voor strikte afspraken. Echter, dat kwetsbare landen uitgesloten werden van de besprekingen hierover is onaanvaardbaar en mag zich niet herhalen. De Klimaatcoalitie herinnert eraan dat internationale koolstofmarkten niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Akkoord van Parijs.

Alle landen zullen meer dan een tandje moeten bijsteken om tijdens de COP26 in Glasgow versterkte ambities af te kloppen, zoals het Akkoord van Parijs bepaalt. Deze week zette de Europese Unie een eerste stap in die richting met de lancering van de Green Deal en de beslissing om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. "Het is essentieel dat België naar dit signaal van de EU luistert. Ons land moet zich bij de meest ambitieuze landen voegen en een verhoging van de Europese 2030-doelstelling steunen" zegt de Klimaatcoalitie.

Het jaar 2020 en het komende decennium zijn van cruciaal belang om de klimaatdoelstellingen te behalen en gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Kiezen voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is niet alleen noodzakelijk voor het welzijn van mensen wereldwijd, maar ook goed voor de werkgelegenheid, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van steden in ons eigen land.

www.klimaatcoalitie.be

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristiAfbeelding6 180228 LogoWZS 120pxwzz logo vzw 200px