Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Opnieuw roept Ecokerk tijdens de komende scheppingsperiode politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

waar groeit laudatosiboom3

Waar groeit een Laudato Si'-boom?

Welke groepen plantten al een fruit- of vruchtboom om symbolisch hun engagement uit te drukken om het appel van Laudato Si’ ernstig te nemen? De actie gaat verder de komende weken en maanden.

Meer...

laudatosiboom ad

Plant een Laudato Si'-boom

ter gelegenheid van 5 jaar Laudato Si'. Download de handleiding en registreer je boom online

Meer...

 

checklist ad

Vernieuwde checklist

Download onze vernieuwde checklist en maak je werking Laudato Si'-proof. 

Meer...

 

Twee jaar na de start van de burgermobilisaties, roept de Klimaatcoalitie de onderhandelende partijen rond de preformateurs Conner Rousseau en Egbert Lachaert op om hun engagementen uit de verkiezingscampagne waar te maken en de heropbouw na Covid-19 als hefboom te gebruiken voor de transitie naar een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving.  

 
Twee jaar na de start van massale klimaatbetogingen in België roept de Klimaatcoalitie deze partijen op om hun beloftes waar te maken. Hoewel de Coronacrisis een rem heeft gezet op de burgermobilisaties, heeft deze meer dan ooit aangetoond dat we moeten zorgen voor onze planeet en al haar bewoners. Bovendien zijn alle wetenschappers het roerend eens dat de klimaatcrisis onnoembaar meer schade zal veroorzaken dan de huidige gezondheidscrisis.

Zanna Vanrenterghem, woordvoerster van de Klimaatcoalitie, benadrukt dit: “Dit is het moment voor onze beleidsmakers om eindelijk in actie te schieten. Hittegolven, orkanen, overstromingen, … de voorbije maanden hebben aangetoond hoe de gevolgen van klimaatverandering steeds voelbaarder worden, overal ter wereld. De plannen voor de heropbouw na Corona moeten steunen op drie pijlers: economische welvaart, sociale rechtvaardigheid en respect voor de planetaire grenzen. Deze transversale visie moet de ruggengraat van het regeerakkoord vormen.


De eisen van de Klimaatcoalitie zijn na twee jaar nog steeds dezelfde:

  1. de Europese ambitie voor de emissiereductie tot -55% brengen tegen 2030 (ten opzichte van 1990),
  2. in het kader hiervan het nationaal energie- en klimaatplan grondig herzien,
  3. de intra-Belgische samenwerking in klimaatbeleid verbeteren,
  4. een nationale conferentie over een eerlijke transitie organiseren om een economisch en sociaal programma te bepalen waarin men alle sectoren naar een klimaatneutrale economie begeleidt en
  5. de steun aan landen uit het Zuiden, die ten volle getroffen worden door de klimaatcrisis, versterken door de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering te verhogen naar 500 miljoen euro per jaar.

 

De politieke wereld bevindt zich vandaag op een keerpunt”, onderstreept Zanna Vanrenterghem nog. “Men zal de grote beslissingen tijdens deze legislatuur moeten nemen. De keuze tussen een geleide transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving en de vlucht vooruit in de huidige wereld, met alle economische en sociale catastrofes vandien, is snel gemaakt. Alle partijen rond de tafel hebben onze oproepen tot actie meermaals gesteund via parlementaire resoluties. Het is hun taak om deze engagementen nu te verwezenlijken”.

Naar de website van de Klimaatcoalitie

Ecokerk logo 144px

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px