klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

divest invest

Is uw investeringsplan ook een klimaatplan?

Desinvesteer uit fossiele brandstoffen
Investeer in de transitie naar een koolstofarme economie

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • De Bremstruik Roeselare
    Zuurstof in de stad, zuurstof voor de mensen De Bremstruik is gevestigd in het vroegere klooster van de Zusters Clarissen (Arme Klaren) te Roeselare. De werking kan kort samengevat worden in twee...

30-11-2015

Wat denkt de wereldbevolking over het klimaatprobleem, en welke oplossingen stelt ze voor? In een onderzoek dat mee werd opgezet door het UNFCCC en Deense en Franse overheidspartners, vroeg WWViews het aan 10.000 burgers tijdens 97 debatten in 76 landen. Vandaag werden de resultaten gepresenteerd tijdens een side event op COP 21.


Opvallend resultaat: in armere landen is bijna 80% van de ondervraagden zeer bezorgd over het impact van klimaatverandering en in de industrielanden is dat bijna 70%.
Bijna iedereen (97%) wil dat de wereldleiders hier in Parijs een akkoord sluiten dat zorgt dat er tegen het eind van de eeuw een nuluitstoot is. Over de manier waarop dat moet gebeuren, is de eensgezindheid minder groot. Zo wil slechts 47% dat we ophouden met het bovenhalen van fossiele brandstoffen.
Wie er meer wil over weten, neemt best eens een kijkje op www.climateandenergy.wwviews.org

Plechtige woorden

De resultaten zijn alvast een extra aanmoediging voor de vele delegaties die hier vanaf vandaag actief zijn in de diverse onderhandelingen die naast mekaar plaatsvinden. Misschien waren ze ook een aanmoediging voor de staatshoofden en regeringsleiders die na de officiële opening van de COP, een na een aan het woord kwamen, in twee grote plenumzalen, als een lange processie van plechtige verklaringen. Ook al staan die toespraken los van de onderhandelingen, ze geven toch een indicatie van het engagement van een land. Zo werd het algemeen als belangrijk gezien dat de twee landen met de grootste uitstoot -China en de VS- vandaag samen bevestigden dat ze een trekkersrol willen opnemen in de uitstootvermindering.

Wie graag nog eens een speech beluistert of herbeluistert, kan terecht op http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/.  Naast de livestreams van plenaire sessies of persconferenties, kan je hier ook klikken op 'on-demand'. Ga naar 30 november, en klik op een van de vier links over de 'leaders Event' Per dagdeel en per plenumzaal kan je dan kiezen voor de speech van de staats- of regeringsleider van je keuze.

 

20151130 163649Landbouw en landgebruik

Vandaag volgde ik een sessie waarbij onderhandelaars van de EU werden ondervraagd door ngo's over hun standpunten inzake landgebruik. Het veranderend landgebruik is immers verantwoordelijk voor zo'n 20-30% van de uitstoot van broeikasgassen, door woestijnvorming, ontbossing, niet-duurzame landbouw, erosie, enz...

Door herbebossing, duurzame landbouw en herstel van vruchtbaarheid, kan landgebruik echter ook een deel van de oplossing zijn. Planten halen CO2 uit de lucht, en maken er hout of andere organische producten van. Deze kunnen opgeslagen worden in de bodem. Arme, uitgeputte gronden kunnen zo opnieuw hun vruchtbaarheid opbouwen en een opslagplaats worden van de CO2 die er door fout landgebruik uit verdwenen is.

Dergelijke herstelprogramma's mogen echter niet ten koste gaan van mensen die moeten leven van het land of het bos, maar moeten hen precies een beter inkomen en een beter leven garanderen. Heel het landbouwluik vormt hierdoor een van de belangrijkste discussiepunten van de klimaatconferentie. En uiteraard ook in de politieke dossiers van ngo's als Broederlijk Delen. Want het gaat hier om het werk waar veel van onze partners in het Zuiden dagelijks mee bezig zijn.

 

20151130 181535Fossiel België

Merkwaardig veel belangstelling van pers en aanwezigen was er om 18 uur, bij de proclamatie door het Climate Action Network (CAN) van de "Fossiel van de dag". Deze merkwaardige prijs is inmiddels al een traditie op de COP-vergaderingen, en gaat elke dag naar een land dat uitblinkt door gebrek aan daadkracht of ambitie om een klimaatbeleid te voeren. Met het al zes jaar aanslepend onvermogen van onze Belgische politici om een intern Belgisch klimaatakkoord af te sluiten, was het erg voorspelbaar dat ons land als eerste de weinig benijdenswaardige trofee zou krijgen.

Gelukkig zei premier Michel in zijn toespraak dat deze top de belangrijkste gebeurtenis van de eeuw moet worden.

 

downloadaanbod

Ecokerk logo 144px

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 Afbeelding2Afbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw