10.000 verse handgemaakte broodjes per dag. Zo wil het althans de aankondiging naast deze open vitrine in het conferentiecentrum waardoorheen we de bakkers volop in actie zien. Zij zijn tenminste elke dag zeker dat ze resultaat boeken, zo dacht ik toen ik er vandaag opnieuw langswandelde. Van de klimaatconferentie kunnen we dat alvast met veel minder zekerheid beweren.


Vandaag werd de onderhandelingstekst door de twee co-voorzitters van de ADP (voor meer uitleg, zie de blog van gisteren) tijdens een plechtige plenumvergadering overhandigd aan Laurent Fabius, de voorzitter van de COP. Dat ging gepaard met heel wat complimentjes en mooie woorden. Het was immers het resultaat van vier jaar werken aan een werkstuk dat deze week nog duchtig onder handen genomen werd door de 'technische' onderhandelaars, en dat volgende week moet resulteren in een definitief akkoord, via politieke onderhandelingen door de aanwezige ministers.

Zoals ik gisteren al schreef, is dit werkstuk nog lang geen schoonheid. Op vraag van China heeft het ook een andere naam en een lager statuut gekregen: "Ontwerp Resultaat van Parijs" (Draft Outcome), in plaats van "Ontwerpakkoord" (Draft Agreement). Het bevat nog veel tekst die tussen haakjes staat, en opties waartussen gekozen moet worden. Ik heb het niet nageteld, maar iemand van CAN international becijferde dat het aantal haakjes was teruggebracht van meer dan 1700 naar ruim 900. Ook het aantal pagina's is gekrompen: van 54 naar 38. Het uiteindelijk akkoord zou nog een dikke 20 pagina's tellen.

WIN 20151205 18 31 45 ProMaar belangrijker dan deze wiskunde-oefening is het feit dat het met deze onderhandelingen nog alle kanten uitkan. Alle elementen voor een sterk akkoord zitten nog in de tekst, en dat is een reden tot voorzichtig optimisme. Maar evenzeer zitten alle ingrediënten voor een zwak akkoord nog in de tekst, en hebben ze machtige verdedigers.  
Dat bleek ook uit de speeches die de landengroepen bij monde van hun woordvoerder afstaken.  Ondanks de loftrompet over het bereikte voorakkoord, de verzekering van de wil om constructief de blijven onderhandelen, werden de onderhandelingsposities al ingenomen.

Het lobbywerk blijft dus onverminderd nodig. Laurent Fabius kondigde ook aan hoe volgende week zal gewerkt worden: in vier informele werkgroepen die de grote transversale thema's behandelen, en in een 'Comité van Parijs' dat het finale akkoord onderhandelt.
Hij benadrukte ook dat het een transparant proces wordt, maar toch bestaat de vrees dat over een aantal politieke struikelblokken ook in achterkamertjes zal onderhandeld worden.

Wie iets meer wil weten over de krachtverhoudingen die spelen, en welke landengroepen gezamenlijke standpunten kan terecht op een duidelijke overzichtspagina van klimaat.be.

Een handige infographic van Climatetracker toont je het verloop van deze plenaire vergadering, met enkele quotes die de verschillende posities van landengroepen mooi illustreren.

Wie zich niet doorheen de goedgekeurde onderhandelingstekst wil worstelen, maar toch een snelle blik wil werpen op de inhoud ervan, kan eveneens terecht op de website Climatetracker voor een bruikbare infographic.


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 255px

Ecokerk logo 144px

Ecokerk en Broederlijk Delen volgden in Parijs de onderhandelingen op de voet, samen met de delegaties van CIDSE en Caritas Internationalis.

Van 9 tot 13 december nam een groep vrijwilligers van Broederlijk Delen ook deel aan het programma dat hun internationaal netwerk CIDSE in Parijs organiseerde voor de vrijwilligers en sympathisanten van al haar lidorganisaties. Tijdens deze vier dagen kregen wo o.a. een beeld over hoe de onderhandelingen verlopen, welke alternatieven mogelijk zijn voor een duurzame wereld, …

Via deze pagina hielden we je dagelijks op de hoogte....

Downloads

het klimaatdossier van Ecokerk en de christelijke solidariteitsorganisaties

- het eisenpakket van CIDSE en Caritas International (Eng)

- de oproep van Kardinaal Turkson aan alle bisschoppen

- de verklaring van voorzitters van continentale verenigingen van bisschoppenconferenties

 

Volg ook de acties voor een duurzame levensstijl van CIDSE.

Changeplanet

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  180228 LogoWZS 120px  Wzz Logo 2 WEB