In de marge van de klimaattop worden tientallen side events georganiseerd, waar landen, organisaties of NGO's hun kijk op de toekomst uit de doeken doen, hun dossiers presenteren of hun beleidsvoorstellen toelichten.


Vandaag organiseerde ook CIDSE zo'n side event, samen met IATP, Fern, Uppsala University and the College of the Atlantic.
'Missing pathways to Paris: land, equity and systemic change' was de titel, en die lokte een aardige groep deelnemers naar de zaal.

 

Wie de inhoud graag even verkent, vindt hieronder een aantal interessante links naar presentaties die aan bod kwamen:

 

 

 

Spanning stijgt

Intussen gaan ook de onderhandelingen hier onverdroten verder.
De eerste week - de technische fase- nadert zijn einde, en tegen zaterdag moeten de meeste werkgroepen resultaten geboekt hebben, zodat de tweede week -de politieke fase, als de ministers hier zijn- besluiten kunnen genomen worden.

Hier en daar ontstaat de nodige spanning. Zal het mensenrechtenpakket opgenomen worden in de tekst van het Paris Rulebook, of zal het toch opnieuw naar de preambule verbannen worden, zoals in Parijs zelf ook gebeurde? Komt men tot overeenstemming over de financiering en over de voorspelbaarheid ervan? Wordt het duidelijk hoe men in de toekomst op transparante wijze de klimaatinspanningen zal meten en er verslag over uitbrengen? Gaat de ambitie omhoog en wordt de 1,5°C een reëel streefdoel? De komende dagen zullen meer duidelijkheid brengen.