SchauvliegeDe aanwezige leden van de Belgische klimaatcoalitie werkten een druk programma af, met de bedoeling de beleidsaanbevelingen onder de aandacht te brengen van de ministers en parlementsleden die hier aanwezig zijn.

Maandag spraken we Waals minister Crucke, dinsdag Brussels minister Frémault, gisteren Vlaams minister Joke Schauvliege en de aanwezige parlementsleden. Vandaag was er een ontmoeting van federaal minister Marghem met de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling.

Telkens hadden we het ondermeer over de nood aan een ambitieverhoging, het mensenrechtenpakket in het Paris Rulebook, de financiering en de nood aan een betere afstemming van de verschillende beleidsniveaus in ons land om de versnippering tegen te gaan en een samenhangend gezamenlijk energie- en klimaatbeleid te kunnen voeren.

Interparlementaire resolutie

parlementsledenMet de parlementsleden hadden we het natuurlijk ook over de interparlementaire klimaatresolutie, die in alle parlementen van ons land met bijna unanimiteit werd goedgekeurd, en die een goede basis vormt voor zo'n samenhangend beleid. Het is een resolutie en geen klimaatwet, maar is wel een gezaghebbend instrument.

Tijdens onze bijeenkomst, stelden de parlementsleden een persbericht op waarin ze er samen voor pleiten dat België zou toetreden tot de 'High Ambition Coalition', de groep landen die pleit voor een grotere en versnelde klimaatinspanning.

High Ambition Coalition

De ministers staken gisteren eveneens de koppen bij elkaar, in een poging om overeenstemming te bereiken over de verhoogde ambitie, en de toetreding tot de 'High Ambition Coalition'.
Vlaanderen (of de NV-A) lag dwars, en daardoor plaatste België zich -in tegenstelling tot alle buurlanden- alweer bij de landen die aan de zijlijn blijven staan, tot onze grote ontgoocheling.

Persconferentie Vaticaan

pressconfGisteren was er dan ook de persconferentie van de Vaticaanse delegatie, samen met enkele partners uit het Zuiden. Woordvoerder Mgr Duffé, pleitte op zijn beurt voor "een dringende actie en dringende beslissingen in wereldwijde solidariteit". De Heilige stoel klopte al bij herhaling op dezelfde nagel: rechtvaardige tranistie die waardig werk creërt, gecombineered met respect voor mensenrechten, sociale besherming en de bestrijding van armoede, met een speciale aandacht voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatextremen. 

"Willen we enkel herinnerd worden vanwege ons onvermogen om in actie te komen toen het dringend en nodig was?" citeerde Mgr. Duffé de encycliek Laudato Si' (LS 57)
Bekijk de persconferentie hier.


'Talanoa dialoog' wordt 'Talanoa oproep tot actie'

De Talanoa dialoog die vorig jaar was opgestart als methodiek om landen te motiveren tot het opstarten van het 'ambitiemechanisme', de vijfjaarlijkse analyse en versterking van de klimaatinspanningen, kende gisteren zijn afronding. Het leverde alvast een Talanoa oproep tot actie op, niet alleen aan de landen en hun overheden, maar ook aan alle geledingen van de samenleving. Een mooie tekst, maar het valt toch op dat ook hier de 1,5°C niet als nieuwe bovengrens wordt gehanteerd. Ondandks de vele stevige pleidooien, houdt de tekst het diplomatiek bij de verwoording van Parijs: "stevig onder de 2°C, met inspanningen om de 1,5°C als doelstelling te bereiken". Het is wellicht een echo van de recente rel over het IPCC-rapport, of of dit moet worden 'verwelkomd' of dat er 'akte van moet genomen worden'.

Onderhandelingen blokkeren

Intussen werd duidelijk dat de klimaatonderhandelingen niet goed opschieten, en misschien zelfs afstevenen op een ontgoochelend resultaat.
Er zijn nog tal van onbesliste onderwerpen, waaronder enkele bgirlsrightelangrijke over transparantie, financiering en uitstootvermindering.

Een nieuwe poging van ondermeer het VN-mensenrechtencommisaritaat (met steun van België) om mensenrechten en participatie in de teksten te krijgen, leek op niets uit te draaien, en leidt voorlopig tot vage verwijzing naar de preambule van het Akkoord van Parijs.

Het Poolse voorzitterschap heeft de besprekingen nu naar zich toegetrokken, en bereidt nieuwe teksten voor die in de laatste onderhandelingsdagen besproken worden met de ministers.

Bij de slotzitting van de Talanoa dialoog, liet de speech van VN-secretaris-generaal Guterres weinig aan duidelijkheid te wensen over: "We moeten de ambitie verhogen, op alle fronten. Als we deze kans om in Katowice de doelstellingen te halen verspillen, zou dat niet alleen immoreel zijn, het zou suicidaal zijn."

Beslissingen uitstellen?

Toch houdt men hier al ernstig rekening met een scenario waarbij het Paris Rulebook slechts gedeeltelijk wordt beslist, en dat de finale bespreking van een aantal onderwerpen wordt verwezen naar een volgende bijeenkomst. Comfortabel is dat niet, want er bestaat een sterke verwevenheid van al deze thema's met elkaar.

 

Lees ook dit artkel in Knack: over België en de Climate Ambition Coalition


Ecokerk logo 144px

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 255px

COP24EN

 

 

Ecokerk en Broederlijk Delen volgen in Katowice, Polen de onderhandelingen op de voet, samen met de delegaties van CIDSE en Caritas Internationalis.

Van 6 tot 10 december neemt een delegatie van Broederlijk Delen ook deel aan het jongerenprogramma dat hun internationaal netwerk CIDSE in Katowice organiseert voor een 100-tal jonge vrijwilligers van haar lidorganisaties.

Via deze pagina houden we je dagelijks op de hoogte....

Lees meer en download

- de klimaatoproep van Ecokerk en de lidorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede

- Het politiek dossier van CIDSE

- de verklaring van voorzitters van continentale bisschoppenconferenties

 


Volg de conferentie live

via de newsroom van de UNFCCC krijg je dagelijkse updates en live streams van plenaire zittingen en persconferenties.


#change4planet

Volg ook de acties voor een duurzame levensstijl van CIDSE op hun actiepagina

Changeplanet

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px