Van 19 tot 20 november ging op uitnodiging van paus Franciscus "The economy of Francesco" door als online event. Het maakt deel uit van het programma naar aanleiding van 5 jaar Laudato Si'.
Aanvankelijk was het de bedoeling om deze conferentie met jonge economen en ondernemers in het voorjaar te organiseren in Assisi. Door de coronacrisis werd het noodgedwongen uitgesteld. Assisi bleef wel de gaststad van waaruit het geheel werd georganiseerd.

Tal van gerenommeerde sprekers gingen in gesprek met de jonge deelnemers, als voorlopig hoogtepunt van een proces om de economie van de toekomst beter te laten aansluiten bij Integrale Ecologie en de inspiratie van Laudato Si'.

Het event werd besloten met een gemeenschappelijke slotverklaring. Een Nederlandse vertaling ervan, kan je hieronder lezen

De opgenomen livestreams en de videoboodschap van de Puas zijn nog steeds beschikbaar op de website van het event.

 


Slotverklaring en gemeenschappelijk engagement
The Economy of Francesco, 21 november 2020

Wij jonge economen, ondernemers en change makers van de wereld,

naar Assisi bijeengeroepen door paus Franciscus,

in het jaar van de COVID-19 pandemie, willen een boodschap sturen

aan economen, ondernemers, politieke besluitvormers, werknemers en wereldburgers,

om de vreugde, de ervaringen, de hoop en de uitdagingen over te brengen die we in de voorbije dagen hebben opgedaan en verzameld door te luisteren naar onze mensen en naar ons hart. We zijn ervan overtuigd dat een betere wereld niet kan worden opgebouwd zonder een betere economie en dat de economie zo belangrijk is voor het leven van mensen en armen dat het de zorg moet zijn van ons allemaal.

Om deze reden, in naam van de jonge mensen en van de armen van de Aarde,

vragen we dat:

 

 1. de grote wereldmachten en de grote economische en financiële instellingen hun wedloop vertragen, om de aarde te laten ademen. COVID heeft ervoor gezorgd dat we allemaal vertragen, zonder dat we daarvoor hebben gekozen. Als COVID voorbij is, moeten we ervoor kiezen om de ongebreidelde race te vertragen die verstikkend is voor de aarde voor de zwakste mensen die op aarde leven;

 2. het wereldwijd delen van de meest geavanceerde technologieën wordt geactiveerd zodat duurzame productie ook in lage-inkomenslanden kan worden gerealiseerd; en zodat om klimaatrechtvaardigheid te bereiken, energiearmoede -een bron van economische, sociale en culturele ongelijkheid- wordt overwonnen;

 3. het onderwerp rentmeesterschap van gemeenschappelijke goederen (vooral mondiale goederen zoals de atmosfeer, bossen, oceanen, land, natuurlijke hulpbronnen, alle ecosystemen, biodiversiteit en zaden) centraal geplaatst wordt op de agenda's van regeringen, van onderwijs op scholen, universiteiten en scholen voor bedrijfskunde over de hele wereld;

 4. economische ideologieën nooit meer mogen worden gebruikt om de armen, zieken, minderheden en de diverse groepen kansarme mensen te beledigen en af te wijzen, omdat het respect en de waardering voor elke persoon de eerste reactie op hun armoede moet zijn: armoede is geen vloek, het is alleen ongeluk, en het is zeker niet de verantwoordelijkheid van degenen die arm zijn;

 5. het recht op fatsoenlijk werk voor iedereen, gezinsrechten en alle mensenrechten gerespecteerd worden in het leven van elk bedrijf, voor elke werknemer, en gegarandeerd door het sociale beleid van elk land en wereldwijd erkend door een overeengekomen charter dat zakelijke keuzes ontmoedigt die uitsluitend gebaseerd zijn op winst en gebaseerd op de uitbuiting van minderjarigen en de meest kansarmen;

 6. belastingparadijzen over de hele wereld onmiddellijk worden afgeschaft, omdat geld dat in een belastingparadijs wordt gestort, geld is dat uit ons heden en onze toekomst is gestolen, en dat een nieuw belastingpact het eerste antwoord wordt op de post-COVID-wereld;

 7. nieuwe financiële instellingen worden opgericht en de bestaande (de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds) in democratische en inclusieve zin worden hervormd, om de wereld te helpen herstellen van armoede en onevenwichten als gevolg van de pandemie; dat duurzame en ethische financiering wordt beloond en aangemoedigd, en dat zeer speculatieve en roofzuchtige financiering wordt ontmoedigd door passende belastingen;

 8. bedrijven en banken, vooral grote en geglobaliseerde bedrijven, in hun bestuur een onafhankelijke ethische commissie invoeren, met een vetorecht over het milieu, gerechtigheid en de impact op de allerarmsten;

 9. nationale en internationale instellingen prijzen uitreiken om innovatieve ondernemers te ondersteunen in de context van ecologische, sociale, spirituele en niet in de laatste plaats bestuurlijke duurzaamheid, omdat alleen door het management binnen bedrijven te herzien, mondiale duurzaamheid van de economie mogelijk is;

 10. Staten, grote bedrijven en internationale instellingen ervoor zorgen, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan elk meisje en elke jongen in de wereld, omdat het belangrijkste kapitaal van alle humanisme het menselijk kapitaal is;

 11. economische organisaties en civiele instellingen niet rusten tot vrouwelijke werknemers dezelfde kansen hebben als mannelijke, want zonder voldoende vrouwelijk talent zijn bedrijven en werkplekken geen volledige, authentiek menselijke en gelukkige plaatsen;

 12. Ten slotte vragen we ieders toewijding, zodat de tijd die door Jesaja is voorspeld, naderbij kan komen: "Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, de oorlog zullen ze niet meer leren '(Jes 2, 4).  Wij jongeren kunnen niet langer tolereren dat er middelen worden weggehaald van scholen, gezondheidszorg, ons heden en onze toekomst, om wapens te produceren en de oorlogen te voeden die nodig zijn om ze te verkopen. We willen onze kinderen kunnen vertellen dat de wereld in oorlog voor altijd voorbij is.

Dit alles - wat we al ervaren in ons werk en in onze levensstijl - vragen we, in de wetenschap dat het erg moeilijk is en dat velen het misschien als utopisch beschouwen. Wij echter, geloven dat het profetisch is en dat we daarom kunnen vragen, vragen en opnieuw vragen, want wat vandaag onmogelijk lijkt, zal het morgen minder lijken dankzij onze toewijding en ons aandringen. Jullie, volwassenen, die de economie en het bedrijfsleven beheersen, hebben veel voor ons jongeren gedaan, maar jullie kunnen meer doen. De tijd waarin we leven is zodanig moeilijk dat we niets anders kunnen vragen dan het onmogelijke. We hebben vertrouwen in je en daarom vragen we veel van je. Maar als we om minder zouden vragen, zouden we niet genoeg vragen.

We vragen dit allereerst vanuit onszelf en we zijn bereid om de beste jaren van onze energie en intelligentie zo te beleven, dat de Economie van Franciscus in toenemende mate zout en zuurdesem kan brengen in ieders economie.

 

Lees de originele Engelstalige slotverklaring

Lees en bekijk de boodschap van Paus Franciscus 

Francescoeconomy.org