CO2-uitstoot energieverbruik daalde met 75%.

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. We staan voor een ander ontwikkelingsmodel, dat rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Ecologische duurzaamheid zit ingebakken in visie, beleid, strategie en praktijk. Aandacht voor milieu slaat zowel op onze interne werking als op de activiteiten die we opnemen of ondersteunen in Noord en Zuid. We spreken over een integrale benadering.

Twee van de drie hoofdthema’s van Broederlijk Delen, het recht op voedsel en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, staan in direct verband met duurzaamheid van het milieu.   
De klimaatverandering laat zich voelen in de partnerlanden, en de programmawerking is erop gericht de effecten ervan zo goed mogelijk op te vangen.

 

Oproep directeur Lieve Herijgers na 1 jaar Laudato Si'

https://www.youtube.com/watch?v=cquQis1jK4U&feature=youtu.be

 

Meten is weten

Sinds 2010 meten we de effecten van ons duurzaamheidsbeleid volgens diverse criteria. In onze opeenvolgende jaarverslagen publiceerden we de voortgang op diverse domeinen: economische, sociale en ecologische.

Werkgroep Groen Beleid

We riepen een werkgroep 'Groen Beleid' in het leven die de interne werking onder de loep nam, en suggesties deed voor verandering. Er kwamen actieplannen voor mobiliteit, papierverbruik, energie, duurzaamheidslabels, waterverbruik, afvalbeheer en sensibilisering van de medewerkers. Op 5 jaar tijd leidde dit tot aanzienlijke resultaten.

Verplaatsingen

Voor dienstverplaatsingen in eigen land, is er een actief beleid voor gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Er zijn abonnementen op Bluebike en het autodeelbedrijf Cambio. Activiteiten gaan bij voorkeur door op plaatsen die met duurzame verplaatsingen bereikbaar zijn. Natuurlijk gaan onze regionale medewerkers ook naar avondvergaderingen bij lokale groepen overal te lande, en daar is het openbaar vervoer vooralsnog niet op berekend. Het gebruik van de wagen is dan vaak onvermijdelijk.
Als ngo, actief in internationale netwerken, hebben we ook dienstverplaatsingen in Europa. Steeds wegen we af of de verplaatsing echt nodig is, en nemen we de trein voor samenkomsten in steden als Londen, Den Haag, Parijs, Aken...
Uiteraard zijn voor onze werking met de partners in het Zuiden ook intercontinentale reizen nodig. We weten dat vliegen geen duurzame manier van reizen is, en willen overbodige vliegtuigkilometers vermijden. Dat kan door meer gebruik te maken van digitale media voor internationaal overleg, diverse opdrachten te groeperen en te combineren in één reis, en waar het kan te kiezen voor rechtstreekse vluchten. Toch merken we dat het moeilijk is, het aantal vliegtuigkilometers écht te laten dalen.

Papierverbruik

Ook ons papiergebruik houden we bewust onder controle en stijgt al 5 jaar niet meer. We gebruiken consequent FSC-gelabeld papier, de printers staan standaar ingesteld op recto-verso printen, en overschotten van drukwerk worden actief in kaart gebracht en vermeden.  

Energie en water

BD energie
Naast duurzaam materialengebruik, was het energieverbruik van het gebouw een constante zorg bij verbouwingen. We schakelden in 2013 over op groene stroom en voor de verwarming van het gebouw installeerden we een nieuwe hoogrendementsketel. Ons verbruik daalde en onze CO2-uitstoot verminderde met 75%. Ook het waterverbruik werd aangepakt, en daalde met 23%.

Afvalbeheer

Afval wordt selectief ingezameld, en groenafval wordt gecomposteerd.

Sensibilisering

Info en sensibilisering van de medewerkers gebeurt op verschillende manieren: via het intranet, door de invoering van 'Donderdag veggiedag', en via filmvoorstelling of lunchcauserieën.

Genoeg is overvloed

Foodwise txtIn de komende jaren blijft milieu als thema hoog op de agenda staan, zowel voor onze werking in Zuid als Noord. Dat is niet enkel zo omdat dit een vereiste is van de subsidiërende overheid, maar ook omdat dit behoort tot het DNA van de organisatie. Bovendien kregen we via de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus een extra aanmoediging om consequent op de ingeslagen weg door te gaan.
In onze campagnes en onze noordwerking, roepen we op voor een duurzame levensstijl en een 'ethiek van het genoeg' en gaan we een partnerschap aan met Ecokerk. We vertalen het in acties als 'Foodwise', '40 dagen droger', 'SecondLife@school' of de campagne 'change for the Planet, Care for the People' die we voeren samen met ons internationaal netwerk CIDSE.

https://www.youtube.com/watch?v=dmZA8_XAYu4&feature=youtu.be

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px