Streven naar een leefbare aarde

De Chiro is geen eiland en maakt deel uit van de samenleving. Ze is onderhevig aan wat zich in die samenleving afspeelt. Een Chirogroep komt elke week bijeen in de buurt, het dorp, de stad waarop we betrokken zijn. We geven mee vorm aan die samenleving en willen dat doen op een zo verantwoord mogelijke manier.

We zijn niet blind voor maatschappelijke tendensen. We dragen met de Chiro zorg voor onze eindige planeet en gaan bewust om met al wat ze ons schenkt. We hebben oog voor de verspilling van voedsel, energie, water en onze toekomst. Ook onze Chirowerking heeft een impact op het milieu, daarom willen ook wij onze verantwoordelijkheid opnemen.

 

 

logo chiroChirojeugd Vlaanderen bestaat bijna uitsluitend uit kinderen en jongeren. En het zijn net zij die het langst de gevolgen zullen moeten dragen van de klimaatopwarming. Alle kinderen en jongeren verdienen een toekomst op een leefbare aarde.

In de Chiro vinden we het vanzelfsprekend dat we respect hebben voor onze aarde. Het opwarmingsvraagstuk leeft in onze maatschappij en werk maken van ecologische duurzaamheid is daar onlosmakelijk aan verbonden. De huidige context dwingt ons ertoe om die impact op het milieu te verkleinen. Ook in een Chirowerking zijn er nog heel wat aanpassingen mogelijk. Enkel samen kunnen we een verschil maken.

Binnen onze organisatie kunnen we kinderen en jongeren inspireren en tonen hoe het anders kan. We willen voor hen een betere wereld van morgen creëren en verandering teweegbrengen in gewoonten en tradities die effect hebben op het milieu.

Maar ook buiten onze organisatie proberen we het goede voorbeeld te geven in verschillende maatschappelijke thema's.

 

De commissie duurzaamheid

Ecoon DEF kopie 002

In 2018 werd in onze Chirostructuur een nieuwe ploeg in het leven geroepen die als doel het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de Chiro heeft.
De commissie duurzaamheid...

... bouwt expertise op
... sensibiliseert en creëert bewustwording binnen onze Chirogroepen en Chirostructuur
... reikt informatie aan door onder andere vragen te beantwoorden en workshops te geven
... zet samenwerkingen op poten met andere jeugdbewegingen en themaspecifieke organisaties
... geeft aanbevelingen aan de nationale evenementen, cursussen en dagelijkse werking

 

Rond welke thema’s willen we Chirogroepen sensibiliseren?

 • 2019 ChiroPiraminder page 001 2 kopie 002Het verduurzamen en energie-efficiënter maken van hun lokalen.
 • Welke aspecten heeft ecologische voeding en hoe kunnen ze hier rekening mee houden: korte keten, vegetarisch, seizoensgebonden, verpakkingsvrij,…
 • Op welke manier kunnen ze hun spelen aanpassen. Bewust leren omgaan met welk materiaal ze gebruiken.
 • Hoe kunnen ze de ecologische voetafdruk van hun fuiven en eetfestijnen verkleinen.
 • Welke maatregelen kunnen er nog genomen worden om op kamp duurzamer te leven.
 • Hen meegeven hoe ze bewust kunnen omgaan met afval en tips aanreiken over hoe ze hun leden kunnen helpen met beter sorteren.
 • Hen stimuleren om te kiezen voor het openbaar vervoer, de fiets of te voet om naar de werking/het kamp gaan.
 • Hen innspireren om te consuminderen en gebruik te maken van het materiaal dat ze reeds hebben.

 

Hoe doen we dat?

 • 2019 A4 Tips Kookploeg page 001 kopie 002We schreven een visietekst ecologische duurzaamheid.
 • We schrijven maandelijks een artikel in Dubbelpunt, het magazine voor leiding met allerlei interessante artikels voor hun werking.
 • We breiden onze webpagina chiro.be/duurzaamheid uit met webpagina’s over verschillende duurzaamheidstopics.
 • We hebben een Facebook- en Instagramaccount om Chirogroepen rechtstreeks te bereiken met onze tips.
 • We dragen externe acties uit en moedigen Chirogroepen aan om deel te nemen: Mooimakers, klimaatmarsen, Go with the velo, #drinkkraantjeswater, Meiplasticvrij,…
 • We beantwoorden vragen van groepen met tips hun werking duurzamer te maken.
 • We werken aan een workshop ‘Hoe maak ik mijn Chirogroep duurzaam?’.
 • We wisselen uit met andere jeugdwerkorganisaties en lanceren samen nieuwe projecten.

 

Waarop willen we inzetten binnen onze nationale Chirostructuur?

 • Het duurzamer maken van onze Chiro-evenementen Krinkel en Ambriage.
 • Nadenken over aanpassingen op onze op Chirocursussen in de Chirohuizen.
 • Onze kaderploegen motiveren om hun dagelijkse werking ecologischer te maken door bv. regelmatig vegetarisch te eten tijdens de vergadering of niet altijd de agenda en documenten af te drukken.
 • De hele groep Chiro (Chirojeugd Vlaanderen, Pimento, Chirohuizen en De Banier) sensibiliseren over welke zaken ze nog kunnen verbeteren.

 

http://www.chiro.be 

Lees ook de bijdrage van Els Van Doren, nationaal proost van Chiro, voor Het klimaat verandert ook mij.

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px