Wervel en zijn 'Lunch met Lef'.

In Vlaanderen is Wervel (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) een onderdeel van een wereldwijde voedselbeweging.

Wervel is geen vegetarische beweging, maar thematiseert voortdurend dat het onhaalbaar en niet wenselijk is om met heel de wereld naar een hoge vleesconsumptie te groeien.  Wervel staat voor minder, maar beter vlees. Dus ook minder afval en minder verspilling van grond, water en energie.

Afval? In vroegere tijden werd er van een dier niets weggegooid. Sinds vooral de gekkekoeienziekte in de negentiger jaren wordt een groot deel van een rund als afval beschouwd en moet het vernietigd worden.

wervel

 

De weg van de toekomst is voor ons:

  • eiwittransitie
  • agro-ecologische intensivering
  • verkorten van de keten tussen consument en producent
  • andere, rechtvaardiger handelsrelaties in een wereldwijd onderhandeld kader. Voedselsoevereiniteit i.p.v. de dwang van exportlandbouw.
  • Lunch met LEF

 

Eiwittransitie

Dit transitiepaneel heeft twee luiken: minder overzeese soja (momenteel vooral uit de Braziliaanse Cerrado!) voor onze veevoeding importeren en inzetten op eiwitten van Europese bodem (gras-klaver, erwten en bonen, hennep, lupinen, eventueel soja). Tegelijkertijd is het zaak om minder dierlijke eiwitten tot ons te nemen en meer rechtstreeks plantaardige eiwitten in ons dieet te integreren. Op dat punt kunnen we van andere culturen veel leren, voordat ze ons ongezond consumptiepatroon beginnen over te nemen.  Zie: www.sojaconnectie.be


Agro-ecologische intensivering

De term 'Agroecologia' komt uit Zuid-Amerika en begint nu ook in België/Europa aan te slaan (www.agroecologyinaction.be).
Het gaat om meer dan biologische landbouw, meer dan 'geen chemie gebruiken'. Agroecologie is ecologisch, sociaal, coöperatief, spiritueel met landbouw en voedsel bezig zijn. Regionale kringlopen herstellen.

De landbouwlobby zingt unisono: “We moeten intensiveren, willen we de groeiende wereldbevolking” voeden. Ons antwoord: “Ja, intensievere landbouw, maar met minder of geen externe inputs.”

Agroforestry of bomenlandbouw (www.agroforestry.be en www.agroforestry.eu) is een onderdeel van deze agroecologische weg. Met agroforestry is landbouw niet langer deel van het probleem, maar deel van de oplossing.  Bomenlandbouw verhoogt de biodiversiteit en legt CO2 vast. Op dat punt kunnen we veel leren van volkeren uit Indonesië, Brazilië en uit vele andere landen.

Ook hennep (de niet-drugsvariant) behoort tot de oplossingen. Daar deze wondere plant op korte tijd heel veel biomassa opbouwt, legt hij veel CO2 vast. Elk onderdeel van de plant is bruikbaar in ecologische alternatieven. Daarom voerde Wervel er ook vijf jaar campagne rond. Zie: www.kannabis.be en www.facebook.com/drugsvrij/?fref=ts


Herstel band consument-producent

Tal van initiatieven bloeien op, vooral in steden van Detroit tot Leuven. De (letterlijke en mentale) afstand tussen producent en consument wordt ondermeer verkleind door Voedselteams in Vlaanderen (www.voedselteams.be).

Een nog nieuwere tendens is dat 'eters' (om even niet platweg 'consumenten' te zeggen) zelf producenten worden en dat in allerlei vormen van stadslandbouw, wat hoe langer hoe minder een marginaal fenomeen is. CSA (Community Supported Agriculture of gemeenschapslandbouw) neemt in Vlaanderen een hoge vlucht en verbindt honderden gezinnen tijdens het oogsten met concrete boeren: www.csa-netwerk.be.


Voedselsoevereiniteit

Met plaatselijke, kleinschalige alternatieven alleen komen we er niet. Wereldwijd bouwen kritische boerenbewegingen een ander landbouwbeleid uit, gestoeld op voedselsoevereiniteit i.p.v. op de fetisj van exportlandbouw. Op internationale fora moet gepleit worden voor een meer duurzame weg, wég van verspilling, wég van een afval- en vernietigingseconomie. Zie bijvoorbeeld de wereldwijde beweging Via Campesina (viacampesina.org)


Lunch met LEF

Wervel rolt momenteel een programma uit om in zoveel mogelijk scholen, gevangenissen, vluchtelingencentra e.a. 'Lunch met lef' te organiseren.

LEF staat dan voor 'Lokaal-Ecologisch-Fair' en is een samenvatting van het samenhangende alternatief dat we met vele bewegingen willen brengen. 'Minder en beter vlees' en 'Minder en beter brood' (www.minderenbeterbrood.be) zijn onderdeel van deze campagne.  Zie: www.lunchmetlef.be.

Je hoort er alvast nog van. Ondertussen kan je hieronder onze kortfilm van basisschool De Harp al even bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=jgCR0rP3gCo&feature=youtu.be

 

Het ritme van de rups

Wervel lanceert de film 'Het ritme van de rups'. Over de vernietiging van de Braziliaanse Cerrado, maar vooral over alternatieven van kleine boeren in Brazilië en in Europa. Bekijk de trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=YmV3bq4tcP8&t=2s

 

Luc Vankrunkelsven

de auteur is medewerker van Wervel en auteur van diverse boeken over het thema, o.a. 'Oases. Grond-kracht voor een nieuwe lente', Wervel, 2016.

Lees ook: 'Braziliaanse bisschoppen lanceren vastencampagne tegen vernietiging Cerrado'

Lees ook de bijdrage van Luc Vankrunkelsven voor Het klimaat verandert ook mij

 

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px