CO2-uitstoot verminderde met 123 ton per jaar.

De kerkfabrieken van 65 parochies uit 8 gemeenten in het Waasland schakelden samen met hun gemeentebesturen over op groene windstroom.

Voor de kerken had dit een aanzienlijke uitstootvermindering van broeikasgassen tot gevolg.

 

Acht gemeenten in het Waasland en Scheldeland kozen voor groene windstroom

Meer en meer steden en gemeenten engageren zich in de strijd tegen klimaatverandering. Door zich aan te sluiten bij het ‘Burgemeestersconvenant’, beloven lokale besturen om tegen 2020 binnen hun grondgebied minstens 20% van de CO2-uitstoot te reduceren en hiervoor een energieactieplan op te maken. 

oost vlaanderen 255px

In het Waasland ondertekenden alle negen Wase gemeenten in 2015 het Burgemeestersconvenant.

Acht gemeenten besloten over te stappen op een groene stroomleverancier en lieten Eandis een openbare aanbesteding uitschrijven. De lokale coöperatieve Wase Wind bleek de voordeligste aanbieder, en is momenteel de stroomleverancier van Sint-Niklaas, Kruibeke, Beveren-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke-Waas, Zele en Berlare. Al de elektriciteit voor de gemeentelijke diensten, OCMW’s, gemeentehuizen, politiegebouwen en de straatverlichting is in die gemeenten afkomstig van windturbines in het Waasland en het Scheldeland.

 

Ook de kerkfabrieken doen mee.

Volgens afspraak kiezen de kerkfabrieken in de acht gemeenten dezelfde stroomleverancier als hun gemeentebestuur. Bijgevolg worden ook zij nu voorzien van groene windstroom.

2015 10 08 20 07 58 255px

Eind 2015 nodigde Wase Wind parochiemedewerkers uit bij een van de windturbines, in de feesttent waarin het programma voor het tienjarig bestaan van de coöperatieve doorging. 
Een veertigtal aanwezigen kregen deskundige uitleg over de werking van hun nieuwe stroomleverancier en bezochten de turbine. Karel Malfliet van Ecokerk legde de link met de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus, waarin de zorg voor de aarde centraal staat.

 

Een tiende van de jaarproductie van een windturbine

Chris Derde, de oprichter van groenestroomcoöperatieve Wase Wind, berekende dat de 65 kerkfabrieken gezamenlijk 431 megawattuur (MWh) per jaar afnemen. Dat komt overeen met ongeveer 10% van de productie van een windturbine. Door de overschakeling verminderden de parochies zo hun CO2-uitstoot met ongeveer 123 ton per jaar.

Raf Vermeulen, deken van Sint-Niklaas is opgetogen: "het is een betekenisvolle stap in de evolutie naar een klimaatneutrale werking. Voor ons houdt het hier ook niet op. Momenteel investeren we volop in de herstructurering van parochies en dekenaten. Het uitwerken van verdere klimaatplannen voor de werking in de nieuwe parochies zal daar zeker deel van uitmaken."

 

Hoe bereken je de CO2-uitstoot van elektriciteit?

Een zoektocht op internet leert dat het niet eenvoudig is om de vermindering van je CO2-uitstoot te berekenen. Waarmee vergelijk je? Met de uitstoot van stroom geproduceerd met fossiele brandstoffen? Of met met uitstoot van de mix waaruit de stroom in ons land geproduceerd wordt: nucleair, gas, biomassa, water, wind en zon?

Wij namen voor onze berekening die laatste methode, en gebruikten de cijfers van de Technische Annex van het burgemeestersconvenant. Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, hanteren dezelfde cijfers voor hun berekeningen. De Technische Annex geeft de emissiefactoren voor elk land van de EU, en omdat elk land andere energiebronnen gebruikt om stroom te produceren, zijn de verschillen tussen de landen soms erg groot.

Toch moeten we in de toekomst niet enkel naar de Belgische stroomproductie kijken, aldus Chris Derde: "Stroom wordt ook uitgevoerd en ingevoerd. Zo zal hernieuwbare energie in België de uitstoot van broeikasgassen tot in Nederland terugdringen. Want als er veel zon of windstroom is, worden in Nederland de fossiele centrales op een lager pitje gezet."

 

Maar besparen we dan 123 of 173 ton CO2 per jaar?

In die gebruikte Technische Annex vinden we twee cijfers voor België.

Voor de berekening van de uitstootvermindering van de parochies gebruikten we de 'standaardemissiefactor' van 285 Kg CO2 per megawattuur. Dit cijfer geeft enkel de uitstoot tijdens het produceren van stroom zelf en houdt geen rekening met ontginning, transport en verwerking van gebruikte materialen, de beveiliging en het onderhoud, of de levensduur van de installatie en verwijdering en verwerking van de installaties nadat ze uit productie zijn genomen. Daardoor oogt het Belgisch cijfer vrij gunstig. België produceert namelijk veel stroom met zijn kerncentrales. En elektriciteit uit kernenergie stoot tijdens de stroomproductie zelf weinig of geen CO2 uit.

Heel anders wordt het, als we de uitstoot berekenen op basis van de 'levenscyclusanalyse' (Life Cycle Assessment of LCA), en we ook de uitstoot van de hele installatie 'van de wieg tot het graf' meerekenen. In deze LCA emissiefactor is kernenergie plots niet meer zo schoon. De Belgische CO2-uitstoot per MWh stijgt nu tot 402 Kg. Als we dit cijfer gebruiken, is de jaarlijkse uitstootvermindering van de 65 parochies 173 ton CO2 per jaar.

 

lees ook de bijdrage van Chris Derde voor "Het klimaat verandert ook mij"

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px