Aansluiting op warmtenet vermindert jaarlijkse uitstoot CO2 met 780 ton.

Donaldson is een Amerikaanse wereldleider in de markt van de filtratietechnieken. Ze heeft meer dan 140 strategische locaties voor productie, verkoop en distributie in meer dan 40 landen. Het European Distribution Center (EDC) in Brugge is het hoofddistributiecentrum van Donaldson Europe. Van hieruit beleveren ze de klanten over gans Europa, het Midden Oosten en Afrika.

 


Keuze voor ecologische bedrijfsvoering

bedrijfslogo donaldsonHet bedrijf te Brugge is in volle expansie. De omvang van de vestiging wordt op termijn verdubbeld. De bouwwerkzaamheden waren ook een kans om over te schakelen op duurzame verwarming en aan te sluiten op het warmtenet van de overburen, de afvalintercommunale IVBO.

Door deze investering stapte Donaldson Europe volledig af van het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming. De jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot wordt geschat op 780 ton.

Het is een nieuwe stap in de keuze voor een ecologische bedrijfsvoering. Er ligt op het dak van het EDC in Brugge ook reeds voor 1 Megawatt aan zonnepanelen.

 

IVBO en het warmtenet in Brugge

De tijd is lang voorbij dat huisvuilverbrandingsovens de energie die uit de verbranding vrijkomt door de schoorsteen verloren lieten gaan. Door de steeds strengere uitstootnormen voor deze ovens waren investeringen nodig en gingen de intercommunales die ze uitbaten op zoek naar extra inkomsten. Die vonden ze door de verbrandingswarmte om te zetten in stroom, waardoor ze 30-40% van de energie recupereerden. Sommigen gingen verder en produceren stroom én warmte. Ze recupereren zo tot 90% van de vrijgekomen energie.

De Brugse afvalintercommunale IVBO beschikt over een energiecentrale waar 180.000 ton huishoudelijk afval omgezet wordt in elektriciteit, proceswarmte en warmte voor het warmtenet. Ze baat reeds sinds 1982 een warmtenet in Brugge uit. IVBO is van bij de start een pionier geweest in de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte afkomstig uit de verbranding van huishoudelijk afval. warmtenet donaldson 500pxHet net bevat 15 km ondergrondse buizen en voorziet diverse bedrijven, residentiële appartementen en publieke instellingen zoals het AZ St-Jan en het Penitentiaire Centrum van warmte voor zeer diverse toepassingen.

De nieuwe aansluiting van Donaldson Europe past in het klimaatplan van Stad Brugge waar de uitbreiding van het warmtenet van IVBO een belangrijke plaats inneemt.

 

De techniek

warmtenet donaldson 2 500pxIVBO gebruikt de warmte uit de verbranding om water te verhitten tot 125 graden Celsius waarna het via een ondergrondse leiding vervoerd wordt naar Donaldson Europe. Daar wordt de warmte gebruikt voor de verwarming van 46000 m² magazijnen en burelen en het verwarmen van sanitair water voor keukens, toiletten en douches.

De pijpleiding heeft een totale lengte van 1.300 meter. Ze heeft een capaciteit van 3,5 MegaWatt. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft. Door de warmteafname via een warmtewisselaar bij Donaldson Europe koelt het water af tot 85 graden Celsius waarna het teruggaat naar IVBO waar het opnieuw verhit wordt.


Peter Gobel,
Donaldson Europe Brugge

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px