Voor een klimaatvriendelijke landbouw.

BioForum Vlaanderen is de beroepsvereniging van de Vlaamse biologische landbouw- en voedingssector: boeren, verwerkende bedrijven, verdelers, grootdistributie, kleinhandel en foodservices. Ook de biologische controle-organisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties met een hart voor bio, horen tot onze sector.

 

logo bioforum

Zowel nationaal als internationaal werken we mee aan de ontwikkeling van biologische wetgeving en beleid en via onze communicatie- en informatiekanalen brengen we bio dichter bij de consument. Ook beheren en ontwikkelen we het privélabel BioGarantie.

 

Agro-ecologie

We kiezen voluit voor meer agro-ecologie, een landbouw- en voedingsmodel met een maximale zorg voor mens, dier en planeet. Bio is een gecertificeerde vorm van agro-ecologie. We ondersteunen de kwalitatieve groei van biologische landbouw en voeding in Vlaanderen en we stimuleren biobedrijven tot verdere verduurzaming, bovenop de wettelijke biologische minimumnormen uit het Europees vastgelegde lastenboek.


RS15944 Uilenbos 19 600Een gezonde bodem, cruciaal voor een klimaatvriendelijke landbouw

Zorg voor het klimaat zit ingebakken in het DNA van onze sector. Biologische landbouwbedrijven maken bijvoorbeeld geen gebruik van kunstmest. De productie van kunstmest vergt veel energie en toepassing ervan is nefast voor de bodem en het bodemleven. Bio maakt gebruik van organische mest zoals ondermeer stalmest, compost en groenbemesters die een bodemverbeterend effect hebben. Ze brengen immers koolstof in de bodem, wat een stimulerend effect heeft op de bodembiodiversiteit: het rijke en diverse leven dan aanwezig is in een gezonde bodem. Het is dat bodemleven dat instaat voor de groei en de gezondheid van de biologische landbouwgewassen. Bio, da’s samenwerken met de natuur en de biodiversiteit, om voedsel voor de mens te produceren.

Bio vermijdt dus niet alleen het gebruik van schadelijke en klimaatonvriendelijke kunstmest, maar legt ook CO2 vast in de bodem. Zeker biologische graslanden fungeren op die manier als een CO2-opslagplaatsen.


Vlees: minder maar beter met bio

Een klimaatvriendelijk dieet is een dieet met substantieel minder dierlijke producten. Dat past bij een duurzame, extensieve, grondgebonden veehouderij waar dieren vooral ingezet worden op (voor akkerbouw ongeschikte) graslanden. De daaruit voortvloeiende lagere veebezetting per hectare is ook goed voor het dierenwelzijn. En graslanden fungeren, mits goed doordacht begrazingsbeheer, als CO2-opslagplaats.


RS17418 KVL 170512 023Bio: beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering

De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet min: we kunnen ons verwachten aan meer neerslag en meer droogteperiodes, en grotere temperatuurschommelingen afhankelijk van de regio. Dit alles zal een enorme impact hebben op de landbouwproductie. Door organische mest te gebruiken, vangen bodems niet alleen koolstof op maar worden ze bovendien veerkrachtiger: ze zijn beter in staat om water vast te houden waardoor de impact van extreme weersomstandigheden wordt gebufferd.

Maar bio zet ook meer in op biodiversiteit: we streven naar een grotere variëteit aan robuuste rassen en soorten, zowel bij de gewassen die we telen als bij de dieren die we kweken. Deze genetische diversiteit zorgt ervoor dat een grotere variëteit aan eigenschappen bewaard blijven. Eigenschappen die vroeg of laat misschien wel nodig zullen zijn om het hoofd te bieden aan nieuwe klimatologische omstandigheden of ziekten en plagen. Ook op en rond het bedrijf streeft bio naar meer “wilde” biodiversiteit, waardoor het ecosysteem versterkt en dus veerkrachtiger wordt.

Meer veerkracht in de productie leidt tot minder schommelende opbrengsten. Diverse studies toonden al aan dat in extreme weersomstandigheden de opbrengsten van bio gunstiger zijn dan gangbaar.

Esmeralda Borgo
BioForum

www.bioforumvlaanderen.be 

www.biomijnnatuur.be 

RS14405 Opendeur Ambrozijn 68 jarno rondleding 800

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px