De komende vijf jaar legt Broederlijk Delen sterk de nadruk op een duurzame levensstijl, op het adagium ‘leven met genoeg’ als DNA van Broederlijk Delen. Daarmee zet de organisatie nadrukkelijk haar eigen traditie in de kijker.
De boodschap sluit ook naadloos aan bij wat Ecokerk verstaat onder ecospiritualiteit.

Een leven met een kleinere voetafdruk is een positieve verandering, een groei in levenskwaliteit. Leven vanuit een "ethiek van het genoeg" heeft minder te maken met "verliezen" of "inbinden" dan met het scheppen van ruimte voor "het goede leven".

Rond dit thema verzorgde Ecokerk een werkwinkel op een aantal lanceermomenten van Broederlijk Delen.
In onze map "Downloads" kan je de powerpoint en de documenten vinden die we voor deze werkwinkels gebruikten.