Mijn zorg voor de aarde: kiem van vrede.

Op 31 mei 2015 tekenden een 500-tal mensen present op de vredeswake met als thema "Mijn zorg voor de aarde: kiem van vrede". In de aanloop naar de klimaattop in Parijs begin december, sloot de vredeswake zich aan bij de actie ‘Het klimaat verandert ook mij’ van Ecokerk.

Peter Peene, trekker van het organiserend team, legt uit waarom: "De klimaattop wordt ‘cruciaal’ genoemd in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Van onze politici verwachten we moedige keuzes die de toekomst van de aarde veilig stellen. Om hen te overtuigen, moeten we ook zelf het roer van onze levensstijl durven omgooien. Dat was dan ook de boodschap van de derde vredeswake in Langemark op zondag 31 mei."

 

 

416 mensen schrijven persoonlijk engagement

Tijdens de vredewake in Langemark op 31 mei schreven 416 van de aanwezigen een concreet persoonlijk engagement over het verminderen van hun ecologische voetafdruk op een van de kleurige kaartjes die bij het begin van de wake werkend uitgedeeld. Nadien hingen ze hun kaartjes omhoog in de kerktuin op vooraf gespannen draden. Hieronder zie je het filmpje.
Download hier de 416 engagementen.

https://www.youtube.com/watch?v=p1nOQD5MLC8&feature=youtu.be

 

vredeswake 8100 jaar chemische oorlogvoering

Een bijzondere gast was de Iraanse dokter Shahriar Khateri. Momenteel is hij verbonden aan het OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) in Den Haag. De VN-organisatie ter bestrijding van chemische wapens won in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede. Khateri maakte zelf een gasaanval mee tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog, en was nadien als dokter betrokken bij de behandeling van slachtoffers van het mosterdgas. Als medestichter van het Vredesmuseum in Teheran, zet hij zich actief in voor duurzame vrede. Hij legt verbanden tussen chemische oorlogsvoering en de zorg voor mens en milieu. In Langemark -het dorp waar 100 jaar geleden de eerste gasaanval plaatsvond- volgde op zijn beklijvend getuigenis een minutenlang applaus.

 

vredeswake 7Klimaatvluchtelingen

Meer en meer groeit wereldwijd het besef dat de milieu- en klimaatcrisis een kritieke grens nadert.
In het Zuiden zijn mensen de eerste en grootste slachtoffers. Tocoma Sy -Senegalees en medewerker van Broederlijk Delen in Burundi- legde op niet mis te verstane woorden de band tussen de milieucrisis en het vluchtelingenprobleem.

 

 

 

vredeswake 9Positieve boodschap

Het besef dat we het roer moeten omgooien, groeit vooral ‘aan de basis’, wat zich vertaalt in tal van nieuwe en creatieve initiatieven, genre voedselteams, Repair Café’s, geefpleinen… Op de vredeswake hoorden we een aantal hoopvolle getuigenissen, en een sterke en motiverende oproep van Low Impact Man Steven Vromman.

Verbondenheid

Tal van tradities en culturen hechten veel waarde aan de verbondenheid tussen de mens en de aarde. Het herstel van die verbondenheid kan leiden tot een nieuw en duurzaam evenwicht. In woord en beeld kwam ‘zorg voor de aarde’ tijdens de vredeswake ook in zijn spirituele en wereldwijd verbonden dimensie aan bod, muzikaal ondersteund door het solidariteitskoor Solied uit Brugge.

Vredeswakes

Vredeswakes Langemark 2014-18 brengt gedurende vier jaar mensen samen rond één doel: wakker blijven voor vrede en vooral voor alles wat vandaag vrede in de weg staat. Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog worden midden in de frontstreek, van 2014 tot 2018 twaalf vredeswakes georganiseerd. Jong en oud, uit alle windstreken, van alle gezindten, worden uitgenodigd om telkens op zondagnamiddag te verzamelen in de kerk van Langemark.

www.vredeswakes.be


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px