Oproep tot de vekozen politici in België.

Brussel, 7 september 2015

Op uitnodiging van de Rooms-Katholieke, Protestantse, Orthodoxe en Anglicaanse Kerken in België, zijn we samen in de Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal in Brussel. In voorbereiding op weg naar de grote VN-klimaattop in Parijs, staan we stil bij onze zorg voor de schepping.

Vanuit onze Kerken willen we ons ook richten tot de verkozen politici in ons land, met een pleidooi voor een eigen ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. De federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen en zelfs steden en gemeenten zijn allemaal op een geëigende manier bevoegd voor het uitwerken en uitvoeren van een daadkrachtig klimaatbeleid.

Het is pijnlijk te zien dat de federale en regionale regeringen in België er nog niet in geslaagd zijn, tot een akkoord te komen over de interne verdeling van de beloofde klimaatinspanningen voor het Europese energie- en klimaatpakket 2013-2020.
Zij moeten een verdeling afspreken over vier belangrijke aspecten: de uitstootverminderingen, de hernieuwbare energie, de inkomsten van het Europese Emission Trading Scheme (EU ETS) en de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering.
Enkel door tot een overeenkomst te komen over deze verdeling kan men overgaan tot het opstellen van een Nationaal Klimaatplan dat alle beleidsniveaus samenbrengt.

We dringen er op aan, dat deze kwestie opgelost is voor de klimaattop in Parijs, zodat ons land kan voldoen aan zijn internationale verplichtingen, en zich samen met de andere landen kan richten op de toekomst ‘van ons gezamenlijk huis’, zonder gevangen te zitten in discussies die jaren geleden al hadden moeten opgelost zijn.

 

André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Evangelos Psallas, aartspriester van de Orthodoxe kerk in België 

Steven Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Jack McDonald, hoofd van de Anglicaanse kerk in België

Zadik Avedikian, priester van de Armeens-Apostolische kerk in België.

en 180 medeondertekenaars, aanwezig in de oecumenische viering


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px