Zorg om sobere levensstijl.

De opwarming van de aarde, fijn stof in de lucht, natuurfenomenen die nieuw zijn, het bekommert me zeker, alhoewel ik me in verschillende van deze gevallen machteloos vind. De vraag wat ik er aan kan doen beweegt me vaak maar echte antwoorden vind ik niet zo gemakkelijk.

Vervellen en opnieuw geboren worden.

Januari 2015. Tegen het einde van dit jaar zou de wereldgemeenschap, of beter gezegd: de natiestaten verzameld in de VN, een globaal bindend klimaatakkoord moeten rond hebben. De klimaattop van Lima, vorige maand december, galmt nog na in mijn hoofd. “Alweer een maat voor niets.” Dat is de hoofdtoon in de commentaren. Ik ben het er niet helemaal mee eens.

Anderen helpen mij te veranderen!

Het is al een lange weg geweest met kleine stapjes van bewustwording en daden. Een eerste bewustwording kwam er toen ik in 1990 als beroepskracht op de dienst parochieanimatie van bisdom Antwerpen, samen met mensen van Pax Christi, een project uitwerkte in opvolging van de Europese Assemblee in Bazel. Het project kreeg de titel: ‘Een druppel op de ommekeer’.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px