Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen

Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit rechtstreeks af naar de riolering. Een enorme verspilling in deze tijden van extreme droogte! Gents MilieuFront (GMF) wil onderzoeken hoe we dat hemelwater maximaal kunnen opvangen om te hergebruiken of in de aarde te laten infiltreren.

Wonen is een basisrecht

Als sociale huisvestingsmaatschappij werkt De Zonnige Woonst dagelijks enthousiast voor velen aan hun ‘goede thuis’. 

Comfort in woningen is daarbij zeer belangrijk. Ook naar energieverbruik gaat veel aandacht.  Want, naast de huur slokt evenzeer het energieverbruik vaak grote happen uit een gezinsbudget.  Dubbele beglazing, isolatie van muren en daken en een hoogrenderende verwarmingsinstallatie zijn tegenwoordig standaard. 

Vrijwilligers beheren ecologisch parochiecentrum.

Ons parochiecomité is opgericht in 1973 en bestaat uit een zestal vrijwilligers. Het is belast met het beheer en de uitbating van het parochiecentrum Sint Martinus en we hebben reeds jarenlang een goede samenwerking met de kerkfabriek die eigenaar is van het parochiecentrum.

In de Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum is onder leiding van An Verheyen, adjunctsmedewerker van Vicariaat Antwerpen, een initiatief gestart om met een groep van jonge mensen na te denken over milieu en klimaat.

De encycliek ‘Laudato Si’ is daarbij een belangrijke leidraad.

Zuurstof in de stad, zuurstof voor de mensen

De Bremstruik is gevestigd in het vroegere klooster van de Zusters Clarissen (Arme Klaren) te Roeselare.

De werking kan kort samengevat worden in twee grote opdrachten: een plek van verstilling en verdieping aanbieden aan al wie daarvoor open staat, en een luisterend oor en een helpende hand bieden aan wie het nodig heeft

De inspiratie daartoe halen wij uit het verhaal van Jezus en de profeten.

downloadaanbod

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

klimaatnetwerk liggend symbolen

Het klimaatplan van...

Klimaatnetwerk.be wordt mee gedragen door volgende organisaties:               

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  paxchristi   Afbeelding6  180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px