De oproep van Paus Franciscus in Laudato Si’ tot een dringende ecologische bekering, en het Akkoord van Parijs om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging  “flink onder de 2° C te houden, met inspanningen om 1,5° C als streefdoel te bereiken”, dagen iedereen uit om daadwerkelijk een andere levensstijl en een ecologisch burgerschap te ontwikkelen. 

Sinds 2016 roept Ecokerk alle jeugd- en volwassenenbewegingen, groepen, verenigingen, scholen, geloofsgemeenschappen, bisdommen, instellingen, congregaties, parochies, kerkfabrieken, nationale en regionale organisaties op om een eigen klimaatplan te maken en dit de komende jaren ook stapsgewijs uit te voeren.

Naar een klimaatneutrale kerkgemeenschap.

Doel daarbij is om met al deze werkingen en organisaties op termijn (netto) geen CO2 of andere broeikasgassen meer uit te stoten. Zo willen we een actieve bijdrage leveren aan de inperking van de wereldwijde klimaatopwarming.   

Volgens het Akkoord van Parijs, afgesloten in december 2015, moet de hele wereld deze klimaatneutraliteit bereiken in de tweede helft van de eeuw. Deze beslissing luidt het einde in van het tijdperk van de fossiele brandstoffen.
Intussen werd de uitdaging nog wat scherper gesteld: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen halveren tegen 2030, en naar nul brengen tegen 2050. Hopelijk blijven deze ambities overeind en zal de mensheid een manier vinden om voor iedereen een goed leven te verzekeren binnen de ecologische grenzen van de planeet.

Een belangrijk signaal aan onze politici.

In Laudato Si’ schaart paus Franciscus zich ondubbelzinnig aan de kant van de klimaatwetenschappers. Zijn pleidooi voor een ‘integrale ecologie’, zijn oproep tot ecologische bekering en voor een breed gedragen, diepgaande dialoog vond wereldwijd weerklank en spreekt mensen aan over alle levensbeschouwingen heen. De paus stelt de band tussen ecologie en de vraagstukken van armoede, rechtvaardigheid en vrede op scherp, en voedt daardoor het klimaatdebat met een indringend ethisch appèl.

Met Klimaatnetwerk sluiten we daarbij aan. Het toont een draagvlak voor verandering aan de politici. Samen met de milieu- en klimaatbeweging blijven we vragen om een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Herstel van menselijke relaties

We maken er niet alleen een technisch of praktisch verhaal van. Immers: “De zorg voor de natuur is deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven”.(Laudato Si’ 228)
We brengen de oproep in praktijk om samen te sleutelen aan onze levensstijl en om met elkaar en de ruimere gemeenschap in dialoog te gaan. Samen werken aan een klimaatplan is gemeenschapsvormend. In een wereld die ons uitnodigt tot individualisme en ongeremde consumptie gaat het ook over herstel van menselijke relaties.


Klimaatnetwerk

Met het Klimaatnetwerk wilden we een netwerk vormen van groepen en gemeenschappen die ieder hun klimaatplan opstellen en hun realisaties met mekaar delen.  

Het is een beweging die steeds verder aangroeit en online meer zichtbaar wordt. Klimaatnetwerk is zo ook een inspiratiebron door het uitwisselen van concrete ideeën en praktische voorbeelden. We hebben mekaars ervaring en opgebouwde kennis nodig om vooruit te gaan, op weg naar een koolstofarme en klimaatneutrale werking.

Sinds 2021 kreeg deze werking een nieuwe impuls met de campagne "Met een 7-sprong naar integrale ecologie'.

Nieuwe verhalen van groepen en gezinnen vind je op #ik7mee.


Recent gedeelde klimaatplannen

 

foto CC - H.Hartkerk Hamme

Vernieuwd biodivers bosje in kerktuin Heilig Hartkerk De Heilig Hartkerk is een van de kerken van de nieuwe Emmanuelparochie van Hamme en Waasmunster. Het is een vrij recent gebouw, ingeplant in een mooie groene zone, waarin zo'n 30 jaar geleden ook een bosje werd aangeplant.      

Chiro op klimaatmanifestatie

Streven naar een leefbare aarde De Chiro is geen eiland en maakt deel uit van de samenleving. Ze is onderhevig aan wat zich in die samenleving afspeelt. Een Chirogroep komt elke week bijeen in de buurt, het dorp, de stad waarop we betrokken zijn. We geven mee vorm aan die samenleving en willen dat ...

In onze pastorale eenheid is een sterke 'werkgroep duurzaamheid’ actief. Afgelopen jaar werkten we ons tweejaarlijks kunstproject uit. Met de titel ‘Passio 2020 - Lof der duurzaamheid’ was het een sociaal artistiek project rond de samenleving van het genoeg (zie www.passio2020.com). Helaas moest in...

Kleine tuin wordt ecologische ontmoetingsplek In Deerlijk hebben we een huis van de Kerkfabriek. We gebruiken het als secretariaat voor de Pastorale Eenheid, en we bewaren er onze materialen. Aan de zijkant van het huis is een kleine tuin.

foto: CC Wikipedia Commons

Ook bij het opnieuw samen liturgie vieren... een ecologische reflex De Emmanuelparochie bestrijkt het grondgebied van Hamme, Moerzeke en Waasmunster, en heeft 10 kerken waar weekendvieringen doorgaan, soms met een beurtrol.Een delegatie van de parochieploeg vergaderde over de heropstart van de zond...

Regenwater wordt geen rioolwater

Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit rechtstreeks af naar de riolering. Een enorme verspilling in deze tijden van extreme droogte! Gents MilieuFront ...


Ecokerk logo 144px

Terug naar campagne Ecokerk

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

Het klimaatplan van...

Klimaatnetwerk.be wordt mee gedragen door volgende organisaties:               

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px