Energie-efficiënt maken van verwarming en verlichting


Het kerkgebouw in hartje Brussel, werd gebouwd in  1969/1970. Toen was er geen sprake van klimaatproblemen noch van energie-efficiënt bouwen. Het is een gebouw zonder geisoleerde muren met veel glas, grote ruimten boven en beneden, die in elkaar overlopen. Slechts hier en daar door een glaswand gescheiden.

Wonen met aandacht voor elkaar en voor de planeet

Cohousing Waasland is een groep mensen van uiteenlopende achtergronden, van 0 tot 70-plus, alleenstaanden en gezinnen, die ervoor gekozen hebben om samen een woonproject te realiseren in Sint-Niklaas.

De (toekomstige) bewoners hopen door hun manier van wonen en leven een bijdrage te leveren aan een meer leefbare samenleving, met een minimale ecologische voetafdruk en solidariteit voor elkaar.

Kerk Kalmthout Centrum reduceert energieverbruik.


De parochie Kalmthout Centrum behoort tot de pastorale eenheid O-L-Vrouw Essen-Kalmthout.
Naast de kerk vinden we de oorspronkelijke oude pastorie. Dit gebouw wordt momenteel door de gemeente ter beschikking gesteld aan Muzarto. Dat is een organisatie die instaat voor muziekopleiding. Je kan de opleiding zowel in Kalmthout als in Essen volgen. Enkel de opleiding voor organist is te volgen in Kalmthout. De kerfabriek van Kalmthout Centrum stelt hiervoor aan Muzarto haar orgel ter beschikking.

Klimaatengagementen vanuit Zorg en Welzijn.

Zorgnet-Icuro vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.  Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.

Een abdij te lande

Toen in 2005 de gespreken werden gestart om een ‘nieuw klooster’ te bouwen, was het van meetafaan duidelijk om zorgvuldig om te gaan met het milieu, met onze omgeving en het gebouw daarin een goede plaats te geven. Vertrekkend vanuit onze ‘eerbied voor de schepping’, stond de vraag naar een duurzaam ontwerp met een minimale impact op de omgeving, vanaf de eerste besprekingen bovenaan op de agenda.

Actie vanuit een doorleefde spiritualiteit

Sober leven, zorg voor het materiaal, respect en verbondenheid met de natuur waren in kloosters en abdijen belangrijke aandachtspunten, lang voor er sprake was van milieuproblemen. De voorbije jaren werden we ons meer en meer bewust dat doorleefde spiritualiteit een dwingende oproep inhield om mee zorg te dragen voor de aarde, ‘ons gezamenlijk huis’, zoals paus Franciscus het noemde. De encycliek Laudatio Si heeft ons daarbij gestimuleerd.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat voor duurzaamheid

Sinds het schooljaar 2016-2017 zetten we binnen onze interne organisatie expliciet in op duurzaamheid. Daarvoor werd een werkgroep opgericht die zijn schouders zet onder het project.Op een personeelsvergadering heeft de projectgroep toegelicht welk belang een duurzaam klimaat voor de huidige en voor de toekomstige generaties heeft. Omdat wij via onderwijs de toekomstige generaties vormen, willen we het belang van duurzaamheid extra in de verf zetten.

Ecokerk logo 144px

klimaatnetwerk liggend symbolen

Het klimaatplan van...

Klimaatnetwerk.be wordt mee gedragen door volgende organisaties:               

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px