7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Work in progress.

Af is het nog niet. Vooruitgang is er wel. Missio besteedt al enkele jaren aandacht aan het ecologische aspect in haar werking. Niet via een structureel klimaatplan - alles is voor verbetering vatbaar - maar wel door denkwerk en concrete actie.

missio 255 120De solidariteit waar Missio wereldwijd voor staat kan immers niet naast de band die er is tussen ecologie en armoede, rechtvaardigheid en vrede. Dat ervaren we elke dag in onze contacten wereldwijd, in de noden waar we proberen aan tegemoet te komen en bij gemeenschappen die aankloppen voor structurele steun.

 

Ingrepen in ons gebouw

Dak gebouw Missio

Wat onze directe (werk)omgeving betreft, hadden we haalbare initiatieven voor ogen die we realiseerden. Het gebouw van Missio kreeg een nieuw dak met isolatie die voldoet aan de recentste normen, gevolgd door een nieuwe efficiënte gasbrander en aangevuld met thermostatische kranen per bureau.

De inschrijving op een groepsaankoop voor duurzame energie zorgde voor een voorlopig sluitstuk wat het gebouw betreft.

Samen met de collega die instaat voor het onderhoud van het gebouw werd gezocht naar ecologische onderhoudsproducten. Dus een dringende aankoop voor wc-reiniger of afwasmiddel buiten beschouwing gelaten, worden alle kantoren, van vloer tot raam, gepoetst met producten die het milieu minder belasten. Een bewuste keuze. Bovendien is dezelfde collega er als de kippen bij om problemen met lekkende kranen of toiletten op te lossen.

Groene campagnekeuzes

Pralinedoosje Missio

In initiatieven die we nemen binnen ons netwerk doen we waar mogelijk een inspanning om het ecologische bewustzijn vorm te geven. Tijdens de jaarlijkse campagne in oktober verkopen we  pralines om met de opbrengst onze wereldwijde projecten te financieren. Voor de productie van de pralines werken we samen met een chocolatier die enkel Fairtrade chocolade gebruikt, gecombineerd met biologische ingrediënten. Op die manier krijgt de boer in het Zuiden extra steun, maar ook de bio-producent dichtbij huis!

Geen e-waste naar het Zuiden

Eenzelfde redenering volgen we bij een van onze acties waarbij we computers leveren aan  vormingsinstituten in Afrika. Naar regio’s waar op de lokale markt geen kwaliteitsvolle computers aan te kopen zijn, verschepen we materiaal om computerklassen uit te rusten. Op voorwaarde dat lokale technici kunnen instaan voor het onderhoud ervan.

Daarvoor moeten we steeds overwegen wat zinvol is en niet, om te vermijden dat we deelnemen aan het verschepen van elektronisch materiaal dat eerder aanzien wordt als ‘afval’. Terecht werken landen als Ghana aan regelgeving om te vermijden dat ze overspoeld worden door onder meer Europees en Amerikaans elektronisch afval. De ecologische schade en de gevolgen hiervan op de gezondheid van de mensen zijn immers enorm.

En mocht op een moment blijken dat het verschepen van computers helemaal niet meer nodig is  omdat er ter plaatse voldoende kwalitatief materiaal voorhanden is, dan kunnen we met veel voldoening deze actie stopzetten.

Groeiende gevoeligheid voor ethisch bankieren

Work in progress

Naast aandacht voor het klimaat in onze directe werkomgeving en in ons (sociaal) netwerk, is een derde pijler minder evident: het financiële aspect. Momenteel investeert Missio slechts een klein deel van haar financiële reserve in ethische en duurzame fondsen. Dit met het oog op een hoger financieel rendement. Maar duurzame fondsen en investeringen bewijzen al een hele tijd dat het rendement hiervan mag gezien worden, gedragen door bedrijven die oog hebben voor mens en omgeving.

We beseffen dan ook dat deze intellectuele spreidstand (het doel van onze organisatie versus praktijk) niet houdbaar is, en we stap voor stap een andere richting moeten bewandelen. Om op die manier de globale, duurzame dimensie van onze organisatie weerspiegeld te zien in de fondsen waarin we onze reserve investeren. Ons ethisch appel op dit punt mag dus nog aangescherpt worden.

Het gaat om mensenwerk

Op het einde van de rit moeten inspanningen voor het klimaat gedragen worden door iedereen. Dat beseft eveneens een van onze vrijwilligers die in de buurt woont van ons secretariaat. Elke avond rond sluitingstijd maakt hij zijn wandeling doorheen het gebouw van Missio. Hij sluit openstaande ramen en dooft de lichten in bureaus waar dit vergeten is. Ook hij beseft dat een klimaatplan een work in progress is en dat alle beetjes helpen.

 

Kenny Frederickx, adjunct-directeur Missio

Naar de website van Missio

Lees ook de bijdrage van Kenny Frederickx voor 'Het klimaat verandert ook mij'

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px