In de zomer van 2015 verscheen Laudato Si', de langverwachte 'groene encycliek' van paus Franciscus.
Maanden voordien al, werd druk gespeculeerd over de inhoud van het document. In zijn vastenlezing voor Trócaire in Ierland, lichtte kardinaal Peter Turkson méér dan een tip van de sluier op.

Lees meer...

Zang- en bezinningsweekend vanuit de zangen van Herman Verbeek.
1-3 mei 2015 - abdij Averbode.

In februari 2013 stierf de Nederlandse priester Herman Verbeek. Hij was een begenadigd schrijver, o.a. van nieuwe liederen, ‘Zangen’, zoals hij ze noemde. Herman Verbeek begeleidde talrijke bezinningsweekends vanuit deze zangen in onze abdij. Zijn inspirerend werk gaat na zijn dood verder in tal van groepen, gemeenschappen, eenlingen...

Lees meer...

Hoeveel stroom verbruikt onze parochiezaal eigenlijk? Moet voor één vergadering heel het parochiehuis opgewarmd worden? Gebruiken wij afwas- en kuisproducten met een eco-label? Is de koelkast achter de toog geen energieverslinder? Hoeveel papier gaat er per jaar door de kopieermachine? We gaan toch geen plastieken borden gebruiken op het parochiefeest??

Lees meer...

De komende vijf jaar legt Broederlijk Delen sterk de nadruk op een duurzame levensstijl, op het adagium ‘leven met genoeg’ als DNA van Broederlijk Delen. Daarmee zet de organisatie nadrukkelijk haar eigen traditie in de kijker.
De boodschap sluit ook naadloos aan bij wat Ecokerk verstaat onder ecospiritualiteit.

Lees meer...

Klimaatneutraal zijn betekent: geen negatieve impact hebben op het milieu. Hoe kan dat, vraag je jezelf af, want bij alles wat we doen, creeêren we toch afval of verbruiken we energie. Volledig klimaatneutraal zijn is inderdaad een behoorlijke uitdaging.

Lees meer...

Vleermuizen die in gebouwen wonen hebben het niet gemakkelijk. Integendeel - ze lijden onder moeilijkheden die nochtans op eenvoudige manier te verhelpen zijn. Er bestaan maatregelen die voor vleermuizen, mensen én het gebouw voordelig zijn! Met het vademecum 'Inrichten ven (kerk)zolders voor vleermuizen' ben je al een heel eind op weg.

Lees meer...

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk.

We doen dit op vraag van de Belgische bisschoppen die in 2005 aan het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede de opdracht gaven om enerzijds een christelijk visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit, en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te brengen.

We richten ons tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen: solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerkfabrieken, parochies,
kloosterordes en abdijen, socio-culturele verenigingen, enz...

Ecokerk is actief in een drietal werkterreinen:

 • Ecospiritualiteit: het motiveren van een ecologische levensstijl en een ethiek van het genoeg, geïnspireerd door de Bijbelse en christelijke bronnen.
 • Ecopraktijk: concrete tips voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies en instellingen
 • deelname aan het maatschappelijk debat en politieke actie

Dit resulteert in concrete acties:

 • In Vlaanderen en Brussel ondernemen we sensibiliserende en mobiliserende initiatieven over onze thema's.
 • We ondersteunen de lidorganisaties van NRV in hun inspanningen om onze thema's te integreren in hun werking.
 • We leveren een bijdrage om de encycliek "Laudato Si'" te vertalen in concrete acties binnen onze eigen maatschappij
 • We nemen deel aan netwerken, in eigen land en ook in Europees- en wereldwijd verband.
 • We sluiten ons aan bij wat op dit terrein in Kerken elders in Europa gebeurt.
 • Waar mogelijk werken we samen in oecumenisch verband.
 • We geven aanzetten voor een duurzaam milieubeheer van onze kerkelijke infrastructuur en diensten.
 • We doen een aanbod rond liturgie, bezinning en gesprek. Daarbij is de Scheppingsperiode een belangrijk jaarlijks hoogtepunt. De Scheppingsperiode is een oecumenisch initiatief, en omspant de periode tussen 1 september, Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping, en 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisii.
 • We richten ons tot politici met beleidsvoorstellen, ook samen met netwerken als de Belgische Klimaatcoalitie e.a.

Laudato Si'

Ingebed in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en de negen solidariteitsorganisaties die er lid van zijn, zien we de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede als behorend tot één geheel. Ecologie is daardoor ook bij ons niet ‘los verkrijgbaar’, maar staat altijd in relatie met de strijd tegen armoede en onrecht. Wij herkennen de totaalvisie en de logica die de paus in de encycliek Laudato Si' hanteert dus zeer goed.
Het pauselijk document leest dan ook als een bevestiging van ons werk, en als een inspirerende programmaverklaring voor de jaren die komen.

Ecologie en spiritualiteit

In 2007 schreef toenmalig voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede een interessante bijdrage voor het inspiratieboek voor ecospiritualiteit.
Je kan het document hier downloaden.

Handvest van de Aarde

Het VN Handvest van de Aarde is een verklaring van wezenlijke principes voor het bouwen van een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Het Handvest probeert alle volkeren te inspireren tot een nieuw besef van mondiale afhankelijkheid van elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid en al het andere leven op aarde. Zij is een uitdrukking van hoop en een oproep om bij te dragen aan de ontwikkeling van een mondiaal partnerschap in de huidige zorgwekkende periode.

Het Handvest van de Aarde is het resultaat van een jarenlang, wereldwijd intercultureel en interreligieus gesprek over gemeenschappelijke doelen en gedeelde waarden. Dit door duizenden mensen en honderden organisaties van over de ganse wereld, uit verschillende culturen en sectoren van de samenleving. Op basis van al hun bijdragen werd, zowel door deskundigen als door vertegenwoordigers van basisgroepen, de definitieve tekst samengesteld.

Meer info over het handvest van de Aarde vind je op: www.earthcharter.org

Een Nederlandstalige versie van het handvest kan je hier downloaden.

Boeken van Luc Vankrunkelsven (bestel bij www.wervel.be) lezen als vervolgverhalen. Ze gaan gegarandeerd over Brazilië, voeding, economie, milieu, verbanden, maar we weten dat hij onze blik zal verruimen met een kijk op nieuwe ontwikkelingen, of een nieuwe kijk op vroegere ontwikkelingen.

Lees meer...

Ecokerk logo 144px

SFbBox by psd to wordpress

klimaatnetwerk affiche web 255px

Kalender

Vorige maand Juni 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30

Komende activiteiten

Geen evenementen

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  welzijnsschakels  Wzz Logo 2 WEB