Meer en meer landen kennen migratiegolven. Mensen kunnen er zelf voor kiezen om te migreren of ze worden gedwongen hun woonplaats te verlaten: vervolgd omwille van politieke, etnische of religieuze redenen, oorlogsdreiging en terreur of gedwongen door economische nood. Het congres van de SIPCC wil verkennen hoe religie en levensbeschouwelijke zorg en begeleiding daarop antwoorden.

Thema

Meer en meer landen kennen migratiegolven. Mensen kunnen er zelf voor kiezen om te migreren of ze worden gedwongen hun woonplaats te verlaten: vervolgd omwille van politieke, etnische of religieuze redenen, oorlogsdreiging en terreur of gedwongen door economische nood. Er zijn landen die meer en meer migranten opvangen, mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond. Dit roept bij sommige bewoners angst op en leidt tot weerstand. Anderen verwelkomen migranten en asielzoekers. Veel mensen werken als vrijwilliger om vluchtelingen bij te staan en inclusie te bevorderen. Men kan spreken van een toenemende globalisatie van migratie.

In veel landen, overal ter wereld, bestaan verschillende vormen van migratie: arbeidsmigratie (in de landen zelf, maar ook naar het buitenland), vluchtelingen, bewoners met een migratieachtergrond die er permanent wonen, mensen zonder papieren of zonder erkend statuut. Deze differentiatie is één van de grootste uitdagingen voor het nationale en internationale beleid. Men kan van een toenemende differentiatie van migratie spreken.

In alle regio's en in de meeste contexten van migratie, zijn voornamelijk vrouwen betrokken. Sinds de jaren '60 hebben zij de belangrijkste rol in arbeidsmigratie; in bepaalde migratiegolven en ook in de georganiseerde mensenhandel, vormen zij de meerderheid. Men kan dan ook spreken van een toenemende feminisatie van migratie.

Ook veel kinderen en jongeren zijn in migratie betrokken. Soms komen zij zonder volwassenen of verwanten naar het nieuwe land. Jeugdmigratie is een bijzondere uitdaging. 

Internationale migratie vraagt om bilaterale en regionale relaties tussen en onder staten en dwingt ertoe om het nationaal veiligheidsbeleid te herdenken. Het besef groeit dat er nood is aan coöperatie tussen gast-, transit- en thuislanden en meer globaal bestuur. Dat zorgt voor een toenemende politisering van migratie.

Uitdagingen en doelstelling

We zullen ons in deze ontwikkelingen verdiepen en verkennen hoe religie en levensbeschouwelijke zorg en begeleiding daarop antwoorden, in samenwerking met verschillende sociale en maatschappelijke diensten. Het zal er in de eerste plaats om gaan scherper bewust te worden van de situatie van migranten en van hun noden en zich erin te laten betrekken. Het lijkt daarbij belangrijk te reflecteren over de vraag hoe het spel van machten en belangen migratie veroorzaken en hoe we daarmee kunnen omgaan. Een andere uitdaging zal zijn, de opportuniteit te verkennen die begeleiding biedt op theologisch, diaconaal en pastoraal vlak, om onszelf tot migranten te verhouden en hen behulpzaam te zijn. We gaan op zoek naar vormen van interculturele, interreligieuze en interdisciplinaire samenwerking.

Het doel van dit seminarie is om levensbeschouwelijke zorg en begeleiding te presenteren als sociale actie én als een religieuze en gelovige praktijk die bijdraagt tot sociale cohesie en samenwerking.

Opbouw van het programma:

Zondag 11 september: Verwelkoming en interculturele viering

Maandag 12 september: De complexiteit van de migratie, een uitdaging voor levensbeschouwelijke begeleiding

Dinsdag, 13 september: De psychosociale dynamiek van migratie

Woensdag 14 september: Excursies : Migratie in de stedelijke context – Basiswerk met migranten in Gent

Donderdag 15 september: Theologie en pastorale zorg en begeleiding van migranten

Vrijdag 16 september: Interreligieuze samenwerking in contexten van stedelijke migratie

Praktische informatie

  • De voertalen tijdens het seminarie zijn Engels en Duits. Tijdens de plenaire momenten wordt een vertaling voorzien.
  • Er wordt een grote diversiteit aan werkmethodes voorzien: bezinning en gebed, interculturele fora, lezingen, (poster)presentaties en workshops.
  • Datum: 11-16 september 2016
  • Locatie: Oude Abdij van Drongen
  • Inschrijven: Tanja Milos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier dat u vindt op de website van de SIPCC (http://www.sipcc.org/downloads/SIPCC-2016-Gent-Programma-NL.pdf)

 

Uitgebreide informatie over het programma en de werkwijze

Meer inhoudelijke informatie over dit congres kunt u vinden op de website van de SIPCC (www.sipcc.org) alsook op de website van Caritas Vlaanderen (www.caritas.vlaanderen) en op Elisabeth (www.pastoralezorg.be). 

U kunt ook contact opnemen met Dominiek Lootens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Organisatie

Dit congres is een initiatief van de Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling, in samenwerking met Caritas Vlaanderen en ORBIT. 

Er zijn verschillende institutionele partners: Diakonie Deutschland, UCSIA – University Centre Saint Ignatius Antwerp, Europäische Institut für interkulturelle und interreligiöse Forschung, Diakonie Polska, Caïros. Inspiratie in zorg.

 

We worden geconfronteerd met een vluchtelingen- en migratiecrisis, die zo complex en ruim is dat we er niet langer het overzicht over kunnen bewaren. Overal ontstaan er solidariteitsinitiatieven. Duizenden mensen willen helpen, willen 'iets' doen voor de vluchtelingen. Maar 'helpen' is niet zo simpel.

Gelukkig zijn er tal van organisaties die expertise hebben in één of ander facet van deze problematiek. Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede verbindt negen christelijke solidariteitsorganisaties, en brengt op die manier een indrukwekkende complementariteit van hulpverlening samen: van de eerste noodopvang tot de integratie in de samenleving, met alles wat daarbij komt kijken. 

Op deze pagina brengen we zoveel mogelijk informatie samen. Uit onze lidorganisaties en ook van andere organisaties en initiatieven. Op die manier proberen we mensen te helpen die 'willen helpen'... Aarzel niet om contact op te nemen met vragen of suggesties.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  180228 LogoWZS 120px  Wzz Logo 2 WEB