De jaarlijkse Concerted Action van het europese Justice and Peace netwerk focust dit jaar op een erg actueel thema: de groeiende economische ongelijkheid en de nood aan een eerlijk belastingssysteem. De onthulling van de zogenaamde panamapapers illustreert nog meer eens dat strijd voor fiscale billijkheid nog lang niet gestreden is. NRV vertaalde de tekst van de Concerted Action, en beveelt de lezing ervan ten zeerste aan!

De globalisering en de digitalisering van de economie hebben wereldwijd geleid tot een groeiende ongelijkheid van inkomens en rijkdom. In hooggeïndustrialiseerde economieën, zoals in de Europese Unie, vertoont dit proces enkele specifieke kenmerken: de verwachting is dat de middenklasse de komende tientallen jaren stapsgewijze zal verengen, de lagere inkomensgroepen zullen stagneren en de rijken, de heel rijken in het bijzonder, zullen genieten van grote economische winsten. De excessen en de onhoudbare levenstijl van een kleine minderheid staan in sterk contrast met de behoeften van wie in ontbering leeft. Die toename van armoede, samen met de excessieve concentratie van rijkdom, zijn ethisch gezien onrechtvaardig en vormen een bedreiging zowel voor de sociale cohesie als voor de democratische orde.

Klik hier voor de volledige tekst.

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px