JTS 0494 LargeJustitia et Pax Europa is de conferentie van een dertigtal Europese commissies Rechtvaardigheid en Vrede. Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen. Het NRV is samen met de commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk. 

Justitia et Pax Europa is bedoeld als platform voor uitwisseling, inspiratie en gemeenschappelijke activiteiten. Het netwerk heeft een 'participatory status' bij de Raad van Europa, en onderhoudt goede contacten met de Pauselijke raad voor Rechtvaardigheid en Vrede.