Algemene Vergadering gaat digitaal

Bijzondere omstandigheden kleurden de jaarlijkse algemene vergadering en internationale workshop van het Netwerk van de Europese commissies voor Rechtvaardigheid en Vrede, Justice and Peace Europe. Covid-19 maatregelen verplichtten de organisatie om volledig online te gaan. Het was daarom niet minder boeiend.

 

 

Wat na Covid-19?

logo nrv

De International Workshop focuste op hoe het verder moet na covid-19: “Religion and Society after COVID-19”. Het virus zet enkele tegenstellingen en maatschappelijke problemen op scherp, niet alleen in België, ook in Europa en op wereldschaal.

Herman van Rompuy, oud-president van Europa en een van de panelleden, benadrukte het belang van de toekomst van Europa in deze crisistijden: de pandemie kan ontaarden in een ramp en de wereld staat voor grote veranderingen. Wil Europa toekomst maken, dan moet de unie volgens van Rompuy werk maken van de aanpak van volgende grote problemen: klimaatverandering, gezondheid en covid-19, migratie en veiligheid, ongelijkheid en solidariteit.

Paulo Rangel, Europarlementslid voor de EPP, zette in de verf hoe het functioneren van de Unie zelf herzien moet worden om efficiënter beleid te maken en uit te voeren.

Damian Boeselager, lid van de groenen en medeoprichter van een nieuwe transnationale partij Volt Europe, hield een pleidooi voor burgerparticipatie via “citizen’s assemblies”.

 

Democratische dialoog in digitale tijden

Met zeven stellingen onderstreepte Alexander Filipovic, professor filosofie in Munchen, hoe publieke communicatie enorm is toegenomen – dankzij sociale media – met positieve en negatieve aspecten. Positief is dat veel meer verschillende opinies kunnen klinken, negatief is dan weer dat ook “hate speech” en “fake news” de weg naar een breed publiek vinden.

juspax tree justice peace Voor professor Filipovic komt het erop aan om de openbare media te versterken om zo kwalitatief nieuws te garanderen en de band tussen politiek en burger te vernieuwen.

 

Dialoog christenen moslims

Youssef El Hage, Professor aan de Notre Dame universiteit in Libanon, deelde enkele inzichten over de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims en toonde zich bijzonder hoopvol over de nieuwe encycliek Fratelli tutti van paus Franciscus. Deze encycliek kan een gids zijn voor de verderzetting van de interreligieuze ontmoeting: “Fruitful peace between Christianity and Islam is perfectly possible if the starting point is Gods way of seeing things. God does not see with his eyes, but with his heart”.

 

Algemene Vergadering

In de algemene vergadering kreeg elke nationale commissie Rechtvaardigheid en Vrede de kans om nieuws in te brengen. Meest voorkomend punt daarbij was de uitdaging om de werking “coronaproof” te blijven verderzetten.

Kwamen verder aan bod:

  • De verkiezing van het uitvoerend comité
  • Aanvaarding van de jaarrekening van 2019, met een verlies van een kleine 3000 euro, opvolging van het budget voor 2020 en goedkeuring van het budget 2021
  • Bevestiging van de samenwerking met COMECE (het netwerk van Europese bisschoppenconferenties)
  • Enkele uitdagingen voor Rechtvaardigheid en Vrede in de wereld, zoals de situatie in Wit-Rusland, waar een ongeziene revolutie al maandenlang bezig is.
  • Hoofddoelstelling van CIDSE (het netwerk van Europese katholieke ontwikkelingsorganisaties) om in te zetten op duurzaam herstel “sustainable recovery”, ook in het zuiden
  • De Global Catholic Climate Mouvement (GCCM) tenslotte lanceerde een oproep om de heropbouw na covid-19 te baseren op solidariteit en delen. Zie: https://standwithpopefrancis.org en “unite with Catholics from all continents to ask for a Coronavirus response that embraces sharing, not plundering”.

 

Gezamenlijk standpunt

De algemene vergadering besliste om komend jaar in te zetten op “a call for dialogue as a key to just transition” met een oproep aan de Europese Unie om deze dialoog waar te maken. Hierrond verschijnt weldra een “common concerted action 2021”. De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan zijn niet min – klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, sociaal-economische gevolgen van covid-19 pandemie, Brexit, migratie,… – en Justice and Peace Europe is ervan overtuigd dat dialoog meer dan ooit nodig is om te komen tot een rechtvaardige transitie. Wordt vervolgd.

Een groot gemis tijdens dit vierdaags gebeuren: de informele gesprekken, samen eten, wandelingen door de stad, reële discussies tijdens de debatten,… Een van de deelnemers verwoordde het treffend: “Zoom does a lot, but never as much as real meetings do!”

 

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px