Ieder jaar roept Justitia et Pax Europa de nationale commissies op om samen te werken rond een bepaald thema. Voor 2015 gaat deze 'concerted action' over 'The Nationalism of Exclusion'. Over landsgrenzen heen stellen we vast dat nationalistische bewegingen opgang maken. Het prioritair maken van enge nationale belangen werkt mechanismes van uitsluiting, xenofobie en zelfs racisme in de hand.

Om die reden vragen wij, de Conferentie van 31 Europese commissies voor Rechtvaardigheid en Vrede, aan politieke leiders op alle niveaus en aan actoren uit het hele middenveld om de handen ineen te slaan in het uitwerken van een duidelijk antwoord op de toename van racisme en xenofobie in Europa. We moeten ervoor zorgen dat de rechten van ieder individu gerespecteerd worden en we moeten zoeken naar eenheid in verscheidenheid als basis voor een rijke en echt menselijke samenleving.

Voor christenen kan de natie geen allesoverheersende waarde zijn, en gevoelens van nationale suprematie zijn ongegrond. Binnen de christelijke visie van universele rechtvaardigheid en vrede is geen plaats voor dergelijk chauvinisme, maar wel voor solidariteit en respect voor iedereen. De nationale belangen worden het best gediend binnen een breder perspectief van algemeen belang.

Onze aanbevelingen aan de politieke verantwoordelijken zijn dan ook de volgende:

  • Werk een economisch en sociaal beleid uit dat mensen de kans biedt om zinvol werk te vinden en om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en hun gezin, wat hen daadwerkelijk steun kan bieden wanneer ze geconfronteerd worden met de onvermijdelijke risico's van het leven
  • Ontwikkel een consequent Europees migratiebeleid waarin de verantwoordelijkheden daadwerkelijk gedeeld worden en dat maatregelen bevat tegen iedere vorm van gedwongen migratie
  • Vernieuw uw engagement voor de Europese integratie door positieve feedback en constructieve kritiek te leveren en weersta aan de verleiding om de Europese Unie de schuld te geven van nationale problemen

Aan de Europese burgers, middenveldorganisaties en de Kerken vragen we:

  • Om de waarde van een sterke identiteit te zien als de basis voor een inclusieve maatschappij met een sterke sociale cohesie
  • Om zich uit te spreken tegen en zich vragen te stellen bij alle uitingen van nationalistische retoriek, zowel privé als in het openbaar
  • Om democratie, solidariteit en respect voor de menselijke waardigheid te verdiepen door opvoeding en door het goede voorbeeld te stellen
  • Om menselijke waardigheid te eren als een essentieel onderdeel van ons gezamenlijke Europese erfgoed.

 

Lees hier de volledige verklaring, in het Engels of het Nederlands.