Er komt een nieuw dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon in het licht van het Evangelie. De Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede houdt op te bestaan, en wordt in dit nieuwe dicasterie opgenomen.

Paus Franciscus heeft een Motu proprio gepubliceerd voor de oprichting van een nieuw Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon. Die ambitie moet onder meer worden waargemaakt door de bevordering van rechtvaardigheid, vrede en de zorg voor de schepping, maar net zo goed door liefdadigheidswerken en inzet in de gezondheidszorg. Het nieuwe dicasterie wordt geleid door kardinaal Peter Turkson, momenteel nog voorzitter van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede.

Paus Franciscus schrijft: Het dicasterie, dat op 1 januari 2017 start, wordt vooral belast met de zorg voor migranten, mensen in nood, zieken, mensen die zijn uitgesloten of gemarginaliseerd, gevangenen en werklozen, maar evenzeer slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en alle vormen van slavernij en marteling.

Fusie en opheffing van vier pauselijke raden

Het nieuwe dicasterie, waarvan de oprichting al eerder werd aangekondigd, ontstaat door de fusie van de Pauselijke Raden Rechtvaardigheid &Vrede en Cor Unum, Pauselijke Raad voor de Migranten & Reizigers en die voor de Pastoraal bij de Gezondheidswerkers. Het Motu proprio is vandaag in L’Osservatore Romano gepubliceerd. Daarin kondigt de paus ook aan dat die raden met ingang van 1 januari 2017 ophouden te bestaan.

Zorg voor vluchtelingen

Paus Franciscus onderstreept in het Motu proprio dat de katholieke kerk geroepen is om de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon in het licht van het Evangelie te bevorderen. Een van de taken van het nieuwe dicasterie is de zorg voor vluchtelingen en migranten. Franciscus schrijft dat integrale ontwikkeling van de mens niet kan worden bevorderd zonder speciale aandacht voor dit fenomeen van de migratie.

Bron: Kerknet, VIS

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px