Op woensdag 18 maart werd Alberto Roque (35) vermoord in de Peruaanse Andesprovincie Cotabambas (regio Apurimac). Roque was pas aan zijn ambtstermijn begonnen als burgemeester van Mara, een dorp in de invloedzone van de geplande kopermijn Las Bambas, de grootste mijnbouwinvestering in het land.

Volgens lokale onderzoekers is het inmiddels uitgesloten dat het om een roofmoord gaat. Het motief voor de moord is voorlopig echter onduidelijk. Zeker is dat de expansie van mijnbouwactiviteiten in Apurimac (zowel formele als informele mijnbouw) voor talrijke sociale conflicten zorgt in de regio.

Alberto Roque werd doodgeschoten op de weg van Cusco naar Mara, toen hij woensdag in de vroege ochtend met de auto terugkeerde van een vergadering. Hij was een geëngageerd sociaal leider, die kritisch stond tegenover de mijnbouw in de streek. Roque wilde een transparanter beleid voeren, met meer aandacht voor de belangen van de lokale boerenbevolking.

Grondig onderzoek nodig

Broederlijk Delen betuigt haar medeleven met de familie van Alberto Roque en de bevolking van Mara. Samen met onze partnerorganisaties zullen we alles in het werk stellen zodat deze aanslag niet straffeloos blijft.

Het Peruaanse Openbaar Ministerie moet een grondig onderzoek uitvoeren naar de feiten. De verantwoordelijken voor de moord moeten geïdentificeerd en gestraft worden. Daarnaast is meer politieke aandacht nodig van de Peruaanse overheden voor het garanderen van de sociale vrede, democratie en rechtvaardigheid in de hele regio Apurimac, voornamelijk in de provincie Cotabambas. De laatste jaren zijn de conflicten en het geweld er sterk toegenomen, parallel met de toename van mijnbouwconcessies en de start van grote mijnbouwprojecten. Als echte politieke aandacht voor Apurimac uitblijft, dreigen de conflicten en het geweld in de regio te blijven duren.

De lokale bevolking moet de mogelijkheid hebben om te beslissen over de toekomst van haar leefgebied en de beschikbare natuurlijke rijkdommen, en heeft recht op de mogelijke voordelen van ontginning. De Peruaanse staat heeft de verantwoordelijkheid om de rechten van haar bevolking te garanderen, en via de bevoegde instellingen oplossingen te zoeken voor sociale conflicten. Er zijn effectieve participatiemechanismen nodig om transparantie en dialoog te bevorderen, zowel met lokale autoriteiten als met privé-actoren in de streek, zoals mijnbouwbedrijven.

Lees ook op de website van Broederlijk Delen: Analyse: de moord op burgemeester Alberto Roque


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px