Getuigenissen van soldaten die deelnamen aan de militaire operatie "Protective Edge"

Op 4 mei maakte "Breaking the Silence", een organisatie van Israëlische soldaten en partnerorganisatie van Broederlijk Delen, de getuigenissen openbaar van meer dan 60 officieren en soldaten die tijdens de zomer van 2014 deelnamen aan de militaire operatie "Protective Edge" in Gaza.

De getuigenissen hangen een ontstellend beeld op van het beleid van het Israëlische leger (Israel Defence Forces, afgekort IDF) om bij beschietingen geen onderscheid te maken tussen burgers en strijders.

Deze praktijk heeft rechtstreeks geleid tot de dood van honderden onschuldige Palestijnse burgers.

De getuigenissen, verzameld door Breaking the Silence, schetsen een ontstellend beeld van een drastische verandering van de gevechtsnormen van het Israëlische leger. De heersende normen, zoals het "Purity of Arms" principe, dat de soldaten opdraagt om een minimum aan geweld te gebruiken en om ook in de strijd "hun menselijkheid te behouden", werden door het Israëlische leger afgezwakt en zelfs overboord gegooid.

De interventieregels die de soldaten meekregen waren de meest permissieve die Breaking the Silence ooit ter ore zijn gekomen.

Vele soldaten getuigden dat ze orders kregen om te schieten met de bedoeling iedereen te doden die in hun blikveld kwam.

Ze kregen ook de misleidende informatie dat de operaties van het Israëlische leger plaats zouden vinden in gebieden waar burgers geëvacueerd werden. In realiteit vielen de strijdkrachten plaatsen binnen waar onschuldige burgers en soms zelfs hele families verbleven.

Tijdens deze operatie vuurde het leger duizenden onaccurate artilleriegranaten af op woonwijken.

Tijdens deze operatie vernietigde het lDF op massale wijze burgerlijke infrastructuur en woonhuizen. In vele gevallen gebeurde dit zonder enige duidelijke operationele rechtvaardiging en nadat de grondtroepen de gebieden al hadden "uitgezuiverd" en verlaten.

Vele woningen werden vanop het land en vanuit de lucht met mortiergranaten bestookt "om de aanwezigheid in het gebied aan te tonen" en zelfs als strafmaatregel.

Yuli Novak, directeur van Breaking the Silence, zegt: "Uit de getuigenissen van de officieren en de soldaten komt een ontstellend beeld tevoorschijn van een beleid dat geen onderscheid maakt tussen burgers en strijders. Dat heeft geleid tot de dood van onschuldige burgers. We leren uit de getuigenissen dat de interventieregels van het Israëlische leger een manifest gebrek aan ethiek vertonen en dat dit beleid uitgaat van de top van de legerleiding en niet te wijten is aan enkele "rotte appels". Als officieren en soldaten weten we mdat de interne onderzoeken in het leger veeleer gewone soldaten als zondebok gebruiken, eerder dan het gevoerde beleid in vraag te stellen.

Het publiek moet weten op welke missies hun zonen uitgestuurd worden en welke normen het Israëlische leger hanteert in naam van het publiek. We pleiten ervoor een van het Israëlische leger onafhankelijke commissie in het leven te roepen. Deze commissie moet de interventieregels die tijdens ‘Protective Edge’ werden gehanteerd onderzoeken, naast de normen en waarden die ten grondslag van het beleid liggen."

Het volledige dossier met getuigenissen is te vinden op de website van Breaking the Silence
www.breakingthesilence.org.il


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px