Elke hulpvrager heeft grondrechten, onafhankelijk van zijn/haar herkomst, afkomst of verblijfsstatus. Middels deze ethische oproep van en aan sociaal werkers wil ORBIT vzw uitdrukken hoe belangrijk het is dat deze grondrechten nageleefd worden en dat sociaal werkers hierin een bijzondere verantwoordelijkheid hebben.

ORBIT vzw komt op voor de mensenrechten van migranten. Wij willen dat er menswaardig met migranten wordt omgegaan en voeren daar elk jaar campagne voor. De sociale grondrechten van mensen met en zonder wettig verblijf zijn het onderwerp van onze campagne 2014-2015.

Grondrechten worden onder meer gerealiseerd door goede wetgeving en de realisatie ervan op het terrein. Sociaal werkers - waaronder maatschappelijk assistenten - hebben daarin een belangrijke en nobele taak. Het behoort tot de beroepseer van de sociaal werker om de sociale grondrechten te respecteren en mee te realiseren. Vaak doen ze dat samen met vrijwilligers in sociale organisaties, Centra Algemeen Welzijnswerk, Openbare centra voor maatschappelijk welzijn en andere overheidsinstellingen met een sociaal karakter. Sociaal werkers hebben nauw contact met kwetsbare groepen, zoals mensen zonder wettig verblijf.

Ga naar de website van ORBIT vzw, en onderteken de ethische oproep.