Brussel, 29 januari 2015 -  Deze ochtend overhandigde Welzijnszorg 67.523 handtekeningen aan federaal staatssecretaris voor armoedebestrijding Elke Sleurs. Het resultaat van twee maand intensief campagnevoeren. "De campagne 'Iedereen beschermd tegen armoede?' sloeg aan bij het publiek."

Zo stelde Welzijnszorgvoorzitter Greta D'hondt. "De paraplu als symbool van een doeltreffende sociale bescherming heeft z'n effect niet gemist. Jong en oud gingen aan de slag met paraplu's en voerden acties overal in Vlaanderen en Brussel. Voor de lancering van onze campagne openden we met 1.988 mensen paraplu's tegen armoede en verbraken zo een heus wereldrecord!"

Duidelijke politieke boodschap: kies voor mensen in armoede

Welzijnszorg gaf aan de staatssecretaris niet enkel een grote paraplu af, als symbool van de 67.523 handtekeningen voor een adequate sociale bescherming, de staatssecretaris kreeg ook een duidelijke politiek boodschap mee.
"Mevrouw de staatssecretaris, neem deze paraplu mee naar de regering. U heeft daar als taak om al uw collega's te wijzen op hun taak op het vlak van armoedebestrijding. Met deze paraplu kan u tonen dat ook onze bevolking dit vraagt." zo vervolgde voorzitter Greta D'hondt.

Welzijnszorg had drie eisen voor deze campagne:

  1. Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen
  2. Geef mensen waar ze recht op hebben: automatisering van rechten
  3. Kwalitatieve dienstverlening voor mensen in armoede

Greta D'hondt: "Op dit moment overleggen de sociale partners, onder meer over de verdeling van de Welvaartsenveloppe. Dit zou een eerste stap moeten zijn in het optrekken van de uitkeringen boven de armoedegrens. Wij zullen deze en alle volgende stappen op de voet volgen. We rekenen erop dat de regering zich aan de beloftes uit het regeerakkoord houdt. Tegen 2019 moeten alle uitkeringen boven die armoedegrens zitten. De sociale partners moeten, hier mee hun verantwoordelijkheid in dragen, maar dan moet de regering er ook voor zorgen dat de nodige budgetten beschikbaar zijn.
Ook onze andere eisen zijn eigenlijk evident. Wanneer we regels en wetten maken om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen, dan is het ook logisch dat we zorgen dat wie recht heeft op onze steun, die ook krijgt. Waar mogelijk moet dit automatisch, anders zijn het onze diensten die op maat van mensen in armoede moeten werken én pro-actief op zoek moeten gaan naar mogelijke hulpvragen."

Warme winterse solidariteit

Daniëlle Colsoul, directeur van Welzijnszorg kon ook al een eerste evaluatie van de campagne maken. Welzijnszorg kan terugblikken op een meer dan geslaagde editie:
"De inzet van honderden vrijwilligers zet dingen in beweging, soms letterlijk. 200 lopers zetten hun benen in voor de armen tijdens sponsorlopen, goed voor meer dan € 22.000. De 'Soep op de Stoep' acties blijven een succes. 617 lokale acties brachten zo'n € 120.000 in het laatje. De Goedgemutste Breicampagne, waarbij mini-mutsjes gebreid worden, kende met 124.342 mutsjes een prachtresultaat."

Daniëlle Colsoul kan dan ook een positieve balans opmaken: "We zagen een warme winterse solidariteit. Tijdens de maand december, dé campagnemaand van Welzijnszorg haalden we € 571.000 binnen. Een stijging tegenover vorig jaar met €43.000 of meer dan 7.5%. Dan kunnen we enkel gelukkig zijn met zoveel solidariteit en engagement."

Welzijnszorg liet de staatssecretaris niet met lege handen naar huis gaan. Niet enkel kreeg zij een grote paraplu van sociale bescherming mee voor de regering. Mensen in armoede vanuit Welzijnsschakels gaven haar nog meer materiaal mee.
Daniëlle Colsoul: "We gaven aan de staatssecretaris ook onze campagne-dvd cadeau. De mensen in armoede die in deze dvd hun verhaal vertellen waren al van bij de start bij deze campagne betrokken. Zij vertelden ons waar de gaten in de paraplu van de sociale bescherming zaten. Zij waren er ook vandaag bij om deze boodschap aan mevrouw Sleurs te geven."
Staatssecretaris Sleurs kreeg ook een 'Soep op de stoep' pakket cadeau, net zoals een loopshirt van 'Zet je benen in voor de armen'. "We hopen haar hiermee op goede ideeën te brengen om volgend jaar ook zelf onze campagne te steunen", besloot directeur Daniëlle Colsoul.

Armoedebestrijding prioriteit van regering?

Welzijnszorg vroeg aan staatssecretaris Elke Sleurs een antwoord op hun eisen. Zij verzekerde dat armoedebestrijding de komende legislatuur een prioriteit is. Ze legde de nadruk op de noodzaak om rechten effectief toe te kennen aan wie rechthebbende is en zal hiervoor samen zitten met de federale aandachtsambtenaren armoede. Over het optrekken van de uitkeringen verzekerde ze het engagement van de regering.

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs: "De armoedebestrijding is een prioriteit van deze regering. De federale regering zal de welvaartsenveloppe voor 100% aanwenden. We maken hiervoor een aanzienlijk budget vrij van 320 mio EUR in 2015 en 627 mio EUR in 2016. We zetten dit budget in voor een geleidelijke verhoging van de laagste sociale uitkeringen tot de Europese armoedegrens. Ik vraag hierbij voorrang voor de groep met het hoogste armoederisico: lage pensioenen, leefloon en de inkomensvervangende uitkering voor langdurig zieken en personen met een handicap."

Deze campagne werd een succes mede dankzij de steun van volgende partners: Welzijnsschakels, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, de CAW's en beweging.net zetten mee hun schouders onder de campagne.

Meer informatie: Bert D'hondt, medewerker politiek beleid & perscontacten Welzijnszorg. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0498/69 99 83


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px