De Tinten vzw, een christelijk geïnspireerde organisatie die materiële hulp en sociale begeleiding biedt aan hoofdzakelijk daklozen en mensen zonder papieren, wint de Gentse Samenlevingsprijs 2015. De werking werd al eerder genomineerd voor de Samenlevingsprijs. Het NRV feliciteert de vele vrijwilligers met deze prachtige erkenning van hun werk.

De prijs van de Stad Gent wordt om de 2 jaar toegekend aan drie personen, organisaties of professionals voor hun dagelijkse, vaak belangeloze inzet voor hun directe leefomgeving. De Stad Gent wil met de Samenlevingsprijs goede praktijken belonen en zo in de verf zetten dat samenleven in diversiteit heel wat kansen biedt.

Door de laagdrempelige werking vinden mensen aan de rand gemakkelijk de weg naar De Tinten. De vzw beschikt bovendien over een sociale dienst waar hulp wordt geboden met betrekking tot administratie en procedures, een onthaal waar mensen kunnen samenkomen, een voedselbedeling en een medische dienst waar mensen gratis op consultatie kunnen komen.

Voor een artikel en filmpje over hun werking, klik hier.

De Tinten vzw wordt onder meer ondersteund door Welzijnsschakels, Welzijnszorg, en ORBIT.

(Kerknet - 27 november 2015)