Een geschiedenis van politieke invloed

Na een jarenlange krachtmeting, bereikten de Antwerpse actiegroepen en de politici onlangs een akkoord over het Oosterweeldossier, de overkapping van de ring en een toekomstplan voor de mobiliteit.

Het was nationaal nieuws en het werd voorgesteld als een toekomstgerichte manier van politiek bedrijven, rekening houdend met de mondige en georganiseerde burger. Nochtans kenden we ook in het verleden al grote politieke vernieuwingen onder druk van vakbonden, bewegingen, ngo's en andere 'middenveldorganisaties' waarin de burgers zich organiseren.  


Denk maar aan de leerplicht en de afschaffing van de kinderarbeid (1914), ondermeer onder invloed van de encycliek Rerum Novarum.
Of de allereerste week betaalde vakantie voor arbeiders, na een grote stakingsgolf in 1936.
Of de wet op het bestaansminimum (nu leefloon) in 1974, mee onder druk van Welzijnszorg.
Of het gemeentelijk stemrecht voor migranten van buiten de EU (2004), waarvoor datzelfde welzijnszorg al in in de jaren '80 petities lanceerde.
Of de klimaatakkoorden waarvoor jarenlang van onderuit druk georganiseerd werd door een brede coalitie waaronder Broederlijk Delen en Ecokerk.

Kan het middenveld vandaag die rol nog voldoende spelen?

Moet het middenveld niet zwijgen omwille van subsidies? Is het middenveld onderaannemer van de overheid geworden in plaats van een kritische waakhond of van een vertolker van problemen die door de politiek niet gezien of genegeerd worden? Wordt het middenveld onmondig of monddood gemaakt nu de subsidies al jaren krimpen en personeel moet afvloeien? Zijn de leden van middenveldorganisaties klanten geworden die dienstverlening vragen in plaats van activisten die mee de schouders zetten onder de strijd voor meer gelijkheid, kansen, welzijn, natuurbescherming of rechtvaardigheid in onze samenleving en die van de landen in het Zuiden?

Reden genoeg voor de directeurs en voorzitters van de leden van het NRV om zich te buigen over het vraagstuk van de politisering of herpolitisering van het middenveld.

Daarom nodigden ze Pascal Debruyne uit.  Pascal is postdoctoraal onderzoeker bij Conflict & Development Studies (UGent) en voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en Uit de Marge, en heeft een scherpe visie omtrent de politieke opdracht van het middenveld.

De kunst van het onmogelijke

Centraal in zijn visie staat 'het politieke' als de kunst van het onmogelijke; in contrast met 'de politiek' als de kunst van het mogelijke. Een historische schets nam ons mee in de geschiedenis van de (de)politisering van het middenveld, en maakte duidelijk hoe de grote verhalen plaatsmaakten voor pragmatiek en de collectieve strijd voor kwalitatieve dienstverlening. Het middenveld zet in op ontmoeting, creƫert sociale cohesie in een context van diversiteit en van armoede, maar verglijdt ook in een uitvoerende rol... Sinds 2008 is een repolitiseringstendens merkbaar, in reactie op economische en politieke crisissen en dankzij een kritische reflectie van het middenveld zelf. Politisering is terug 'in', en toont zich in het organiseren van een groot verhaal in organisaties, in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor sociale strijd, in het definiƫren van burgerschap als drager van politieke actie en emancipatie.
 
In de uiteenzetting bleek tevens hoe precies ook organisaties met een christelijke achtergrond zich politiserend opstellen en daarbij kunnen putten uit die strijdbare, profetische inspiratie. De beschouwing van Pascal kan gelezen worden als een oproep aan de lidorganisaties van het NRV om zich blijvend te engageren niet enkel met 'de politiek' maar vooral met 'het politieke'.  

Wie meer wil lezen, vindt hier inspiratie: 'Wat doet het middenveld: indommelen of verstoren?'