Al meer dan 20 jaar is het onveilig in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Af en toe escaleert de situatie tot een open oorlog. De bevolking in Oost-Congo wil eindelijk in vrede leven. Zonder het geweld van rebellengroepen.Daarom vragen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen aandacht voor de ontwapening van rebellen en hun re-integratie in de maatschappij.


vredesweek

EIND 2016 VERKIEZINGEN

Ook vandaag nog terroriseren tientallen rebellengroepen gebieden in Oost-Congo. Onder meer het gebrek aan Congolees staatsgezag in deze regio, illegale ontginning van natuurlijke rijkdommen en de uitzichtloze toekomst voor vele jongeren vormen een belangrijke voedingsbodem voor rebellengroepen. Rebellengroepen zorgen in periodes van verkiezingen voor nog meer onveiligheid. Dat werd duidelijk tijdens de twee vorige verkiezingen, in 2006 en 2011, die uiteindelijk leidden tot meer geweld in Oost-Congo. Congo organiseert normaal gezien eind 2016 verkiezingen. Die mogen niet opnieuw in geweld uitmonden. Daarom is het nu meer dan ooit nodig om de rebellen in Oost-Congo te ontwapenen.

ONTWAPENEN EN RE-INTEGREREN

In 2002 ondertekenden Congolese partijen een belangrijk vredesakkoord. Daarna zette de Congolese overheid, met de steun van de Verenigde Naties en internationale partners zoals België, een ontwapenings- en re-integratieprogramma op. Dat proces kende tekortkomingen. Niet alle rebellengroepen werden ontwapend. Zij die er toch voor kozen om hun wapens in te leveren, kregen vaak geen aangepaste opleiding of  werk en een inkomen. Bovendien vormt het stigma dat op hen ligt een hindernis voor hun re-integratie. Sommige gewezen rebellen grijpen daarom terug naar de wapens. Samenwerken met plaatselijke organisaties in deze programma's is een must. Zij kennen namelijk de sociale en culturele leefomgeving.

SAMEN BOUWEN AAN VREDE!

Ondanks alles laten veel mensen in de regio de hoop niet varen. Zij bouwen elke dag aan vrede. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen werken hieraan mee, in nauwe samenwerking met lokale partners. Deze partners hebben projecten die inzetten op ontwapening en re-integratie van gewezen rebellen, met goede resultaten. Zij illustreren dat concrete geweldloze stappen kunnen leiden naar duurzame vrede. Ook jij kan meebouwen aan vrede door onze acties tijdens de campagne en de oproep aan de politici te ondersteunen.

OPROEP AAN BELGISCHE EN EUROPESE POLITICI

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen roepen België en de Europese Unie op om de ontwapening van rebellen en hun re-integratie in Oost-Congo hoog op de politieke agenda te zetten. Aansluitend zijn er nog enkele aanbevelingen naar de beleidsmakers om de kans op een duurzame vrede in Oost-Congo te vergroten.

Lees hier de volledige oproep.