Het NRV brengt in het najaar een viertal keer medewerkers uit de verschillende solidariteitsorganisaties samen om een traject af te leggen rond inspiratie en identiteit.

We gaan samen op zoek waarom we doen wat we doen en we brengen dat in verbinding met de christelijke traditie waarin onze solidariteitsorganisaties geworteld zijn. We situeren dit zoeken ook tegen de context van het dominante maatschappelijke verhaal over religie en levensbeschouwing. Tijdens deze zoektocht proberen we samen op het spoor te komen wat de kracht en de relevantie van de christelijke traditie kan zijn in het werken aan rechtvaardigheid en vrede vandaag.