Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV) is op zoek naar een halftijds coördinator

Het NRV is een netwerk van negen christelijke solidariteitsorganisaties: Broederlijk Delen, Caritas Vlaanderen, Caritas International, Missio, Orbit, Pax Christi, Present Caritas Vrijwilligerswerk, Welzijnsschakels, Welzijnszorg. Het NRV coördineert de samenwerking en de onderlinge afstemming van de negen lidorganisaties, en heeft daarnaast twee inhoudelijke programma’s (rond ecologie en rond diaconie). Het NRV is verbonden met de Belgische bisschoppenconferentie, en is lid van het Europese Justice and Peace Network.

Kandideren kan tot 15 oktober 2018

Download hier het volledig vacaturebericht


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7  orbit2  Afbeelding2   Afbeelding6  180228 LogoWZS 120px  Wzz Logo 2 WEB