Brussel, Pasen 2020

De uitnodiging van de voorbije veertigdagentijd om sober te leven, te bidden en solidair te zijn, heeft in deze vreemde tijden van coronamaatregelen voor velen een speciaal karakter gekregen. De strijd tegen de coronapandemie wordt soms vergeleken met een oorlog, niet in het minst door een aantal staatshoofden en regeringsleiders. De omvang van de uitdaging is inderdaad enorm. Of je nu behoort tot de telewerkers, de gedwongen technisch werklozen of de groep werkenden die ‘technisch vrijgesteld’ zijn van de verplichte afzondering, het is niet vanzelfsprekend om zich aan de epidemie aan te passen. Veel families zijn in rouw, of wachten angstig op de afloop van de ziekte voor hun geliefden.

 

Daarnaast dreigen heel wat mensen vergeten te worden. Voor wie het moet stellen zonder bestaansmiddelen, vlotte toegang tot de gezondheidszorg of onderdak, is het onmogelijk om zich aan de opgelegde regels te houden. Kinderen uit kwetsbare gezinnen dreigen door de coronamaatregelen achterstand op school op te lopen. ‘Blijf in uw kot’ is lastig voor wie op straat woont.  Niet enkel professionele en vrijwillige hulpverleners, ook de verschillende overheden dienen hier aandacht voor te hebben en actie te ondernemen.

 

En intussen nadert het hoogfeest van Pasen. Hebben we goede argumenten om ook nu de overwinning van het leven te vieren, te midden van de dood?
Christenen vieren met Pasen dat de levenswijze waar Jezus voor stond onoverwinnelijk is, dat rechtvaardigheid sterker is dan onrecht, liefde groter dan haat. Verrijzen, opstaan uit wat ons doodt, staat centraal in ons christelijke geloof. Opstaan is een paas-werkwoord. Het is telkens weer opstaan uit de onmacht en uit de vertwijfeling van ons ongeloof. Het is deelnemen aan de nieuwe schepping die met Jezus begon. Daartoe laten we ons dopen, zo zegt ons Paulus in het stukje uit de Romeinenbrief dat tijdens de paaswake wordt voorgelezen: ‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood en opstanding? Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’  

 

Over deze ‘levenden’ had Paus Franciscus het toen ook hij in zijn homilie op Palmzondag de vele anonieme helden eerde die zich inzetten voor anderen. Pasen is solidair opstaan met de boeren in het zuiden in hun strijd voor genoeg voedsel. Pasen is solidaire inzet met wie kwetsbaar is en nu extra getroffen wordt door de coronacrisis. Opstaan betekent ook zelf actief contact opnemen met dak- en thuislozen, laaggeletterden, anderstaligen  en analfabeten, psychisch kwetsbaren, geïsoleerde en vereenzaamde mensen, mensen zonder papieren,…  Pasen klinkt in het dagelijks applaus en klokgelui voor wie vandaag onze samenleving overeind houden. Pasen is opstaan, solidair in de strijd om onze aarde te redden, ook voor toekomstige generaties, en samen streven naar een duurzame wereld. Pasen is opstaan en stappen zetten naar nieuw leven. Er ìs een alternatief, het kan, die solidariteit en rechtvaardigheid.

 

Vanuit NRV willen we graag die belangeloze solidariteit beleven als onze Paaservaring. Samenkomen kunnen we voorlopig niet. Des te meer willen we dat Pasen het feest is dat ons samenbrengt rond de talloze ervaringen van opstanding door solidariteit, door het delen van onze tijd, middelen, inzichten en krachten!  En doet delen geen deugd, nu meer dan ooit?

 

We wensen u een Zalig Pasen!
Vanwege het NRV-team: Anneleen, Karel, Staf en Johan

 

lees ook de digitale nieuwsbrief van NRV, met de de initiatieven die onze lidorganisaties nemen om de coronacrisis het hoofd te bieden


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px